Sobota, 6 czerwca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Uzupelnieniu uzbrojenia komunalnego terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kanie - Stacja"

>> więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 lipca 2009 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" informuje, że dnia 28-06-2009 roku odbył się Piknik Integracyjny - "Gminny Dzień Rodzinny"

Relacja z pikniku integracyjnego

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia( 2 sierpnia ) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w VIII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami. Przewidujemy konkursy :
IX Powiatowy Konkurs Garncarski "Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu", "Na lokalną potrawę". Uzupełnienie swojskiej sielankowej atmosfery jaka towarzyszy Jarmarkowi Pawłowskiemu stanowią kapele i zespoły śpiewacze. W roku bieżącym gościć będziemy Kapelę Lwowską "Fidelis" z Przemyśla. Gospodynie ze stowarzyszenia agroturystycznego przygotowują tradycyjne potrawy. Do udziału zapraszamy twórców ludowych z kiermaszem wyrobów oraz z prezentacją pokazów przy warsztacie pracy. Celem kiermaszu jest promocja tradycyjnej sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych wsi polskiej oraz przybliżenie społeczeństwu "ginących zawodów" wyrobów i technik ich wykonywania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 . pok. nr 12, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie ul. Szkolna 2.

30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 czerwca 2009 r. o godzinie 9^00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Lokalna Grupa Działania Promenada S12 ogłasza listę kandydatów, którz spełnili wymagania formalne na stanowisko Kierownika Biura i stanowisko d/s księgowości.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 1 czerwca 2009 r. do 22 czerwca 2009 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w miejscowościach Kanie i Kanie-Stacja, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 082-5664-545

>> więcej.

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 z przyjemnością informuje, iż w dniu 27.05.2009 w Lublinie została podpisana umowa ramowa z Zarządem Województwa Lubelskiego o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Oznacza to, że Lokalna Grupa Działania została wybrana przez samorząd województwa do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i będzie dysponowała ponad 6 mln zł na wdrażanie działań opisanych w LSR.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009r.

>> więcej.

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, Zespół Szkół w Pawłowie Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Miejski w Chełmie zapraszają na II Ogólnopolski zlot miłośników twórczości Ryszarda Kapuścińskiego "Kapumaniacy".

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lisznie.

>> więcej.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" informuje o realizacji zadania publicznego pt.: "Upowszechnianie kultury i sztuki - wspieranie twórczości ludowej"

>> więcej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny do udziału w KONKURSIE pt. "MOJA GMINA - MIEJSCE, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ". Ogłoszenie oraz regulamin konkursu poniżej.

Do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. Regulamin konkursu

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 21 kwietnia 2009 r. o godzinie 900w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 09 kwietnia 2009r. do 30 kwietnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Gołąb, Kanie, Pawłów, Zalesie Kraszeńskie, Krasne gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 0-82 5664 545.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Zarządzenie Wójta Gminy
3. Wzór oferty

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" zamieszcza zakodowaną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie oraz listę rezerwową w ramach projektu pt. "Chcemy być aktywni", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej; Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

>> więcej.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o możliwości pozyskania środków z działań pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kategorii: Przedsiębiorstwa - Rolnictwo

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2009 r.

>> więcej.