Środa, 26 lutego 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza otwarty konkurs na wspieranie zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2008r. Więcej >>.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zwołuje XVIII posiedzenie Rady Gminy w dniu 18 kwietnia o godz. 9 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym. Szczegóły i porządek obrad do pobrania tutaj.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 r. Szczegóły do pobrania tutaj.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Gminie Rejowiec Fabryczny.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wykonanie 42 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rejowiec Fabryczny.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do uczestnictwa w lokalnej grupie działania PROMENADA. Zaproszenie do pobrania tutaj.

W związku z przystąpieniem Gminy Rejowiec Fabryczny do realizacji Programu Integracji Społecznej Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania uwag do Strategii. Więcej szczegółów tutaj.

W dniu 6.03.2008 r. w sali konferencyjnej UMG Rejowiec Fabryczny odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Zaproszenie do pobrania tutaj.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań w 2008 r. w zakresie:
1. Upowszeniania kultury i sztuki
2. Kultury fizycznej i sportu
3. Przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym
Pełny tekst ogłoszenia do pobrania.

W dniu 25 stycznia 2008 w sali konferencyjnej UMiG Rejowiec Fabryczny odbędzie się XVI sesja Rady Gminy. Szczegóły i zaproszenie do pobrania.

W dniu 28 grudnia 2007 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy. Szczegóły i zaproszenie do pobrania.

Wójt Gminy informuje mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny, iż jest możliwość ubiegania się przez uprawnionych niepełnosprawnych rolników o refundację do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Refundacja dotyczy także niepełnosprawnych domowników. Składki będą refundowane ze środków PEFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zbadanie liczby osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi i opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie jest całkowicie dobrowolne i nie powoduje żadnych skutków finansowych bądź prawnych. Informacji w w/w sprawie udziela pracownik Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym pokój Nr 3. Ankieta do pobrania.

W dziale Przetargi dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi rolniczej Kolonia Wólka Kańska - Kanie.

W dziale Przetargi dodano informację o zaproszeniu do składania ofert na dostawę oleju opałowego do obiektów oświatowych.

Najnowsze informacje n.t. rozpoczętej aktualizacji dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny" można znaleźć tutaj.

W dziale Imprezy dodano informację o podsumowaniu imprezy Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody.

Rada Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2008-20012. Pobierz ogłoszenie, Pobierz druk zgłoszenia

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o zamówieniu na 40 sztuk przydomowych oczyszczalni scieków.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu.