Sobota, 19 stycznia 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

TrasaRowerowa lubelskie1 TrasaRowerowa lubelskie1

Od 13 lipca 2017 r. zawiadomienie policji lub prokuratury o poważnych przestępstwach wobec dzieci (ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności, wykorzystywanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Zgodnie z art. 240 par. 1 kk niezłożenie zawiadomienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Dotychczas do zawiadomienia prokuratora lub policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka było obowiązkiem społecznym. Oznaczało to moralny obowiązek każdego człowieka.

Zmiana prawa spowodowała, że obowiązek społeczny został zastąpiony obowiązkiem prawnym . Obowiązek prawny zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wobec dziecka oznacza, że w przypadku zaniechania zgłoszenia osoba dorosła może ponieść odpowiedzialność karną.

Więcej informacji na Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: http://fdds.pl/reaguj/

 

Ulotka do pobrania

 

Kampania Reaguj plakat1 Kampania Reaguj plakat1    Kampania Reaguj plakat2 Kampania Reaguj plakat2

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż położonych w miejscowości Kanie-Stacja

Wykaz

     Już szesnasty raz , przy pięknej pogodzie w dniu 6 sierpnia 2017r.  na Rynku  w Pawłowie spotkali się miłośnicy rękodzieła ludowego na Jarmarku Pawłowskim –Ginące Zawody. W tym roku udział wzięło 130 twórców ludowych z terenu wschodniej Polski reprezentujących  zawody niegdyś spotykane na polskiej wsi. Jarmark rozpoczęliśmy o godzinie  9.00 kiermaszem sztuki ludowej. Było gwarno, ludowo i kolorowo . Swoje wyroby oferowali przedstawiciele garncarstwa, bednarstwa, kowalstwa, wikliniarstwa, tkactwa, malarstwa, rzeźby i wielu innych twórców ludowych, z których słynęła niegdyś polska wieś. To co nas wyróżnia, co przyciąga tak wielu uczestników, to możliwość  osobistego  wykonania  w zagrodzie edukacyjnej dzieła rękodzielniczego na przykład na kole garncarskim, warsztacie tkackim, przy sztalugach malarskich, przy kowadle,  przy  innych urządzeniach, które niegdyś służyły jako warsztaty pracy dla wielu osób. Nierozłącznym elementem Jarmarku Pawłowskiego – Ginące Zawody jest towarzysząca na każdym kroku muzyka ludowa. W roku bieżącym o godzinie 12,00 na scenie jako pierwsze wystąpiły panie z  Zespołu  Śpiewaczego „Radość” z Liszna. Na scenie a także poza sceną wystąpiły  także zespoły śpiewacze z Gminy Rejowiec Fabryczny : „ Seniorki z Kanie-Stacja , Pawłowianki z Pawłowa , Zespół Śpiewaczy  „Echo” z Gołębia oraz  Kapela podwórkowa Hańszczanie z Hańska , Zespół Cudawianki z Dorohuska.

 

Zaproszenie na Jarmark Pawłowski

 

 

Plan organizacji Jarmarku1 Plan organizacji Jarmarku1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości treść pisma Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie  oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń.

Treść pisma do pobrania tutaj.

 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W LUBLINIE

ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska
pn. EKODOM w formie preferencyjnej pożyczki
z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie pożyczką może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

TERMIN NABORU - od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

Rodzaje dofinansowanych inwestycji: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku), wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, przyłączy do sieci cieplnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe zasady dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.lublin.pl

Wnioski należy składać osobiście w godz. 800 - 1400 w siedzibie Biura Terenowego:
Chełm - Plac Niepodległości 1 (pok. 351), tel. (82) 562 75 96; 562 75 75

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Biuro Funduszu w Chełmie obsługuje powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. Siedziba Biura: Plac Niepodległości 1 (GMACH), III piętro, pokój nr 351, skrzydło E (strona południowa).

 

jarmark2017 1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 lipca  2017r. o godzinie 10,00 w świetlicy w Kaniem .

 

Czytaj więcej ...

 

Dotyczy naboru do TSW1

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie (dz. nr 313, dz. nr 458) i w miejsowości Kanie - Stacja (dz. nr 316/54, dz. nr 316/30) Gmina Rejowiec Fabryczny.

 

Ogłoszenie o przetargach

tablica prow rejowiec 2 tablica prow rejowiec 2

 W lipcu zakończono realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Liszno gm. Rejowiec Fabryczny” zrealizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Operacja miała na celu skrócenie mieszkańcom miejscowości Toruń o 0,487 km dojazdu do centrum miejscowości Liszno w którym znajdują się : szkoła, biblioteka, ośrodek zdrowia, kościół, apteka, świetlica wiejska który wynosi obecnie 3,0 km, skrócenie części mieszkańcom miejscowości Liszno o 0,487 km dojazdu do szkoły, biblioteki, ośrodka zdrowia, kościoła, apteki w miejscowości Liszno który wynosi obecnie 1,0 km.

Zakres robót obejmował : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, zjazdy indywidualne, poszerzenie drogi, przebudowa drogi tłuczniowej, roboty wykończeniowe, inwentaryzacja powykonawcza, projekt organizacji ruchu. Roboty budowlane na drodze gminnej w miejscowości Liszno zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Włodawa Sp. z o.o z siedzibą w Strupinie Dużym.

 

 ankieta ARR2 ankieta ARR2 ankieta ARR3 ankieta ARR3ankieta ARR1 ankieta ARR1

Występ Zespołu Śpiewaczego Seniorki w Lubartowie

W dniu 9 lipca 2017 r. w Lubartowie  odbył się II Lubartowski Przegląd Kultury Smaków i Rękodzieła Ziemi Lubelskiej . Na scenie zagościło wiele kapel, zespołów śpiewaków, zespół tańca ludowego. Jednym z  zespołów, który zaprezentował lubartowskiej  publiczności swój repertuar były „Seniorki”  w naszej Gminy.

Panie z Terenowego Koła Rencistów i Emerytów Kanie-Stacja brały udział w konkursie na najsmaczniejsze danie tradycyjne

 Potrawa „Buraczak” w wykonaniu p. Lilianny Czerniak zdobyła  I miejsce. 

 

 

19875189 1637558029590320 3566928412849459024 n 19875189 1637558029590320 3566928412849459024 n

 

dyplo dyplo

 

harm. gmina rej. fabr. 2017 20181

 

kolonie

CYFRYZACJA KONFERENCJa

wakacje og.1 wakacje og.1

 

 

KRUS1 KRUS1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXIX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 czerwca  2017r. o godzinie 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury im.Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

Czytaj więcej ..