Wtorek, 22 października 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

 

Plakat Profil Zaufany1

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXVII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 7 lutego 2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2018 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2018 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

W 2018 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)   w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r.  do 31 lipca 2018 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek do pobrania

Oświadczenie dzierżawcy

Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje cętnych do adopcji trzech piesków. Więcej informacji pod numerem tel. 82 566 45 45.

 

IMGP9704 IMGP9704 IMGP9696 IMGP9696   IMGP9699 IMGP9699

 

ferie 2018 ogoszeniepdf1 ferie 2018 ogoszeniepdf1

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przeatrg na zbycie działek niezabudowanych połozonych w miejscowości Krzywowola i Kanie-Stacja

Ogłoszenie o przetargu Krzywowola

Ogłoszenie o przetargu Kanie-Stacja

 

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

 

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny na spotkanie informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. Podczas spotkań zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu.

Termin i miejsce spotkania: 26 stycznia 2018 r., godzina 12.00, Miejski Ośrodek Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24A).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dn. 19 stycznia 2018 pod nr tel. 82 5663 474.

 

grafika projket wspolpracy

 

 

zimowisko zimowisko  Informacja do pobrania

Wójt Gminy Rejowiec fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenei o trzecim przetargu nieogranicznym na działki połozone w miejscowości Kanie.

Informacja o przetargu do pobrania

 

W związku z przystąpieniem do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pawłów istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących opracowania ww. dokumentu. Uwagi i wnioski należy zgłaszać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

 

Do pobrania:

Sprawozdanie ze spotkania w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pawłów.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Informuje, że 13 grudnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dostępności modernizowanego dworca PKP Kanie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PKP Nieruchomości Kraków  i Oddział Lublin Radni Rady Gminy, Powiatu, Rada Sołecka miejscowości Kanie-Stacja ,przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych przedstawili możliwości i warianty modernizacji dworca w zakresie ułatwień dla pasażerów.    

Zebrani jednoznacznie wypowiedzieli się za modernizacją obecnego budynku wraz z urządzeniem docelowego parkingu dla podróżnych.

W ramach organizacji przestrzeni budynku istnieje możliwość wygospodarowania pomieszczeń dla działalności komercyjnej tj. handlowej, usługowej (fryzjer ,kosmetyczka, klub fitness itp.), pocztowej, biurowej ( doradztwo podatkowe ) i innej .

W związku z powyższym zapraszamy osoby fizyczne i prawne oraz  podmioty poszukujące pomieszczeń do prowadzenia działalności o zgłaszanie potrzeb do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul Lubelska 16 - Referat Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa , tel. 82 56 64 545 , e-mail : geodezja@ug.rejowiec.pl  do 31 marca 2018 r. 

 

IMGP9579 IMGP9579

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Impreza cykliczna organizowana od 16 lat przez Gminę Rejowiec Fabryczny Jarmark Pawłowski - "Ginące Zawody" zajęła I  miejsce w konkursie organizowanym przez Nowy Tydzień Chełmski na Najlepszy Produkt Turystyczny Powiatu Chełmskiego w 2017 roku w kategorii wydarzenia cykliczne. Głosowanie trwało przez kilka miesięcy, a uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 17 grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Chełmie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.

 

 IMGP9624 IMGP9624            IMGP9626 IMGP9626

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXVI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2017r. o godzinie 1200 w świetlicy w Kaniem.

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 grudnia 2017r. o godzinie 10 00 w świetlicy w Kaniem.

 

.czytaj więcej ...

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Wykaz

 

Suba przygotowawcza 2018 r1 Suba przygotowawcza 2018 r1

OGŁOSZENIE

Gmina Rejowiec  Fabryczny uprzejmie informuje, że  od dnia 01-12-2017 roku prowadzona będzie przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

 Przebudowa będzie prowadzona w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne  - projekty lokalne.

Planowany termin ukończenia przebudowy budynku zgodnie z umową upływa w dniu 30 -11-2018 roku.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury jak również zwiedzanie Izb Rzemiosła Pawłowskiego, pokazy i warsztaty garncarskie, lekcje regionalizmu dla grup wycieczkowych.

Tymczasowa siedziba GOK w Pawłowie na czas remontu zostanie przeniesiona do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisznie , Tel.82 566 24 94.

 

ROD1 ROD1