Środa, 26 lutego 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

19 maja 2018r. upływa termin na zgłoszenie przez przedsiębiorców brakującego numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji .

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XL sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 maja 2018r. o godzinie 12 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

Gmina Rejowiec Fabryczny prezentuje Informator Powszechnej Samooobrony Ludności Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Informator Powsz.Samoobr1

Azbest Azbest

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku

Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7.

 

Informacja Centrum Wsparcia1

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż działek Nr 767,768 położonych w miejscowości Toruń. Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod kopalnię piasku.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż położonych w miejscowościach Kanie, Pawłów, Krasne, Kanie-Stacja

Wykaz do pobrania

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 11 maja 2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

informacja1

 

Gmina Rejowiec Fabryczny publikuje Gminny Program Obchodów 100 lecia Niepodległości w 2018 roku. Program do pobrania tutaj.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny  zaprasza osoby zainteresowane( hodowców trzody chlewnej ) na konferencję "ASF- edukacja i zwalczanie", która odbędzie się 25.04.2018 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.
 

ZAPROSZENIE

 

 

Wójt Gminy Rejowiec fabryczny podaję do publicznej wiadomosci informację o przeatrgach nieograniczonych na działki połozone w miejscowości Pawłów, Krasne i Józefin

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Pawłów objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec, dz. Nr 1234/17, 1234/18, 1234/19

 

Wykaz do pobrania

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuję o przetargu nieograniczonym na nieruchomość położoną w miejscowości Kanie gmina Rejowiec Fabryczny

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości apel Inspekcji Weterynaryjnej  w Chełmie .
 
 
 apel1 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa podaje do wiadomości apel Inspekcji Weterynaryjnej  w Chełmie .
 
 

 
W związku z narastającym zagrożeniem epidemią afrykańskiego pomoru świn (ASF) Wójt Gminy Zdzisław Krupa  informuje , że dnia 08 marca 2018 r. zostało podpisane  porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych pomiędzy Gminą Rejowiec Fabryczny a Województwem Lubelskim . Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  ogłosił konkurs na zgłoszenie znalezionego martwego dzika .
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXVIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 23 marca 2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

Dokument11 Dokument11

 

 soltys1 soltys1