Wtorek, 21 sierpnia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Gminy Rejowiec Fabryczny

 

Dotyczy: projektu "Samoobrona Kobiet"

 

Informuję, że w wykonaniu postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami – ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej w zakresie walki wręcz – samoobrony, ruszyła I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony.

W związku z powyższym, podaję link do strony internetowej Ministra Obrony Narodowej www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/. na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Informacje w zakresie przedmiotowej problematyki zamieszczono również na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie wkuchelm@wp.mil.pl

 

FLORIANY Partnerzy1 FLORIANY Partnerzy1

 

Modzieowe Centrum Kariery OHP2 11 Modzieowe Centrum Kariery OHP2 11

 

Nowy plakat Kanie gm. Rejowiec Fabryczny 2016

 

Promo Forum Cyfryzacji

 

 

 
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz Lubelskim Inkubatorem Technologii Informatycznych zapraszają na I Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego

Forum odbędzie się 18 listopada 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.


plakat informacyjny Aktywni i skuteczni X monter1  Plakat Nowy start1

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2016r, poz. 446 / zwołuje XXII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 października 2016r. o godzinie 900 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym oraz Biblioteka Publiczna w Lisznie zapraszają mieszkańców Gminy na spotkanie - bezpłatne warsztaty profilaktyczne  poświęcone zjawisku  przemocy domowej i problemom alkoholowym organizowane  w Bibliotece Publicznej w Lisznie w dniu 21.10.2016 (piątek) o godz. 12.00.

Warsztaty na zlecenie Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym  przeprowadzi specjalistka  terapii uzależnień  z Centrum Psychoprofilaktyki „ERKA” z Krasnegostawu.

 

ZAPROSZENIE 21 ZAPROSZENIE 21

 

Przetwrstwo i marketing produktw rolnych1 Przetwrstwo i marketing produktw rolnych1Przetwrstwo i marketing produktw rolnych2 Przetwrstwo i marketing produktw rolnych2

 

Mediacje sdowe Krasnystaw 18.10.2016 r.1 Mediacje sdowe Krasnystaw 18.10.2016 r.1

 

Informacja o mediacjach

Mediacje - definicja

zaoranie drg gminnych1 zaoranie drg gminnych1

 

bezplatne badania1

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Krasne i Kanie-Stacja.

 

Ogłoszenie

 

WFOiGW WFOiGW

 

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017 Prezes Krajowej Izby Kominaiarzy wystosował komunikat do właścicieli i zarządców budynkó. Treść komunikatu do zapoznania tutaj.

 ogoszenie1 ogoszenie1

 

szkolenie Rejowiec Fabr.1 szkolenie Rejowiec Fabr.1

Spotkania informacyjno – szkoleniowe w gminach członkowskich LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 rozpoczęło wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Budżet strategii wynosi 5,7 mln. złotych, pieniądze te zostaną rozdysponowane w konkursach, które LGD będzie ogłaszała cyklicznie do 2019 roku. O dofinansowanie w ramach realizacji LSR będą mogły ubiegać się samorządy gmin stowarzyszonych, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą. Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, oraz harmonogram naborów wniosków udostępniono na stronie www.promenadas12.pl w zakładce strefa beneficjenta. Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej. Na konsultacje można umówić się telefoniczne pod numerem: 82/5663 474.

Najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w terminie od 21 października do 18 listopada 2016r. i będzie obejmował następujące typy projektów:

  • podejmowanie działalności gospodarczej,

  • rozwijanie działalności gospodarczej,

 

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu).

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XXI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 września  2016r. o godzinie 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

 

Czytaj więcej ...