Środa, 21 lutego 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

azbest owiadczenie loga1 azbest owiadczenie loga1

 

 

Chodniki1 Chodniki1

 

Barszcz Sosonowskiego1 Barszcz Sosonowskiego1

 

ECDL   TGLS

 

 

 Starostwo Chełmskie informujie o konieczności zwalczania szkodnika występującego na drzewach sosnowych.

Komunikat do pobrania 

 

KRUS1 KRUS1

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XVII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 czerwca 2016r. o godzinie 900 w świetlicy w Kaniem.

Czytaj więcej...

 

ZAPROSZENIE echo1 ZAPROSZENIE echo1

 

RSGR plakat RSGR plakat

 

 Nowy projekt Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny „AKTYWNI” nosi nazwę „LUDOWY SZYK”. Jest to projekt społeczny , odwołujący się w swej treści do tematu kultury ludowej, w szczególności rozwoju rodzimych form życia kulturalnego i wspierania lokalnej społeczności w dążeniu do wzbogacenia oferty kulturalnej gminy. Projekt obejmuje wsparcie lokalnego Zespołu „ECHO” poprzez zakup elementów ubioru (spodnie, pasy męskie do spodni , bransolety i korale) i zakup dyktafonu , promocję Zespołu „ECHO” i Gminy Rejowiec Fabryczny poprzez informację o projekcie w lokalnych mediach oraz przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla najmłodszych mieszkańców gminy. Zadanie realizowane będzie w okresie od 01.05.2016 r. do 31.07.2016 r.

Projekt współfinansowany jest przez Gminę Rejowiec Fabryczny w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.  

Projekt MAD plakat1 Projekt MAD plakat1Szkolenie OZE Szkolenie OZE

 

szkolenie szkolenie

 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (7 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XV Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.

 

Rusza nabór do udziału w projekcie "Szansa na start!" wspólfinansowanego ze środków uropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

plakatA3 akcept plakatA3 akcept

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

 

ogoszenie kolektory1 ogoszenie kolektory1

 

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości konkurs otwarty nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16

Najważniejsze informacje dot. ogłoszonego konkursu:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kto może składać wnioski?

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Ogólna pula środków na dofinansowanie: 100 000 000,00 PLN

1.       Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

2.       Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 Nabór projektów  prowadzony będzie w okresie: od 30.05.2016 do 28.06.2016

Szczegóły znajdą Państwo pod poniżej podanym linkiem:

http://rpo.lubelskie.pl/nabor-310-9_3_rozwoj_przedsiebiorczosci.html

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2013r, poz. 594, z późn. zm./ zwołuje XVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 20 maja 2016 r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem .    

Czytaj więcej...

 

 

 

IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w ww. konkursie.

Konkurs służy wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

policjant plakat policjant plakat

 

Informujemy, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 r. Wnioski można składać w terminie od 06.06.2016 r. do 10.06.2016 r.

 

W dniu 28 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbyły się eliminacje gminne konkursu wiedzy prewencyjnej „JESTEM BEZPIECZNY” . Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie już po raz szesnasty zorganizowała konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu „Jestem Bezpieczny” jest :

- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach ,z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,

- rozwijanie postaw umożliwiających unikanie ,zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw

- zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.