Czwartek, 15 kwietnia 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

 1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
 2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
 4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
 5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

​ABC szczepień wyjazdowych

 • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

 Paww ogloszenie1 Paww ogloszenie1

 Bezpatna mamografia1 Bezpatna mamografia1

 liszno1

I N F O R M A C J A2 krasne ogloszenie1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/26 i 316/27) oraz Kanie (działka nr 92).

 

Czytaj więcej ...

 

ZARZĄDZENIE NR 15 / 2021ZARZĄDZENIE NR 15 / 2021Wójta Gminy Rejowiec Fabrycznyz dnia 16 lutego 2021 rokuw sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021

Czytaj więcej ...

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13, w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

MIESZKAŃCY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY !!!

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny zwraca sięz prośbą o wnikliwe wypełnianie wniosków składanych drogą elektronicznąprzed ich wysłaniem, gdyż mieszkańcy naszej gminy kierują wnioskido niewłaściwych organów. Dla Gminy Rejowiec Fabryczny nazwa i adres organu właściwegoprowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego to:

 

OPS Gminy Rejowiec Fabryczny Gmina Rejowiec Fabryczny,

gmina wiejska, Krasne 31 22-170 Rejowiec Fabryczny

 

Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze na dziecii chcą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczegona te same dzieci od czerwca 2021r. składają wniosek na okres 2021/2022 trwający od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Wnioski na okres 2019/2021 składająwyłącznie rodzice nowonarodzonego dziecka, na które świadczenie wychowawcze nie jest jeszcze pobierane.

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania wniosku prosimyo kontakt telefoniczny pod nr tel.: 82 566-31-44, 82 566-43-50.

Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia 2021r.

Mając na uwadze obecnie obowiązujący na terenie kraju stanepidemii zachęcamy do pobierania wniosków ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny oraz składania gotowych już wypełnionych wniosków.

Formularze dostępne są również w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Rejowiec Fabryczny Krasne 31 – pokój Nr 6 oraz na stronie internetowej www.opsrejowiec.pl w zakładce: Świadczenia wychowawcze – Druki i wnioski.

 

 

plakat 500 11 plakat 500 11 ulotka 5001 ulotka 5001ulotka 5002 ulotka 5002

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działki nr 316/21, 316/25 i 316/42)

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713,z późn.zm. / zwołuje  XXIV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  15 lutego   2021r.  o godz. 110 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

 

 

 

nsp 250x250px nsp 250x250px

 

BANER 600x400 4 nabr BANER 600x400 4 nabr

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru dostępne ponizej lub można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

 

Druki dokumentów:

1. Zgłoszenie lokalizacji (zał. nr 1)

2. Oświadczenie - brak sprzeciwu (zał. nr 1a)

3. Oswiadczenie - demontaż zgodnie z przepisami (zał. nr 2a)

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2021 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosić będzie:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

W 2021 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

 • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, instrukcja obliczania średniej liczby bydła dla producentów bydła oraz inne dokumenty dostępne są w zakładce Wydział Finansowy.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny - Gminny Komisarz Spisowy w Rejowcu Fabrycznym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

 

Plakat nabor

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych trwa od dnia 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

 

Do pobrania :

1. Pełna treść ogłoszenia .

2. Formularz zgłoszeniowy.

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1465/1). Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług, położona na terenie Podstrefy Rejowiec Fabryczny.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Pawłów, Liszno i Krasne.

 

Czytaj więcej ...

PUNKTY SZCZEPIEŃ NA COVID-19

 

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej J. Dynarek, A. Jeleń, J. Kargul, U. Szyszkowska, P. Szyszkowski ESKULAP s.c., Rejowiec Fabryczny ul. Chełmska 99, tel. 82 566 31 80

GMINA SIEDLISZCZE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS U. Gomółka, I. Sado" Spółka Jawna, Siedliszcze ul. Aleksandra Bałasza 9, tel. 82 569 22 66

GMINA TRAWNIKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach, Trawniki 630, tel. 81 585 60 20

GMINA WIERZBICA

NZOZ EURO - MED ROBERT MAJCHER, ARTUR MAJCHER, ZOFIA MAJCHER SPÓŁKA JAWNA, Wierzbica – Osiedle ul. Chełmska 14, mobilny punkt szczepień tel. 82 5693290,

MIASTO CHEŁM

Poradnia Stomatologiczna Smile Institute w Chełmie, Chełm, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 11 – mobilny punkt szczepień, tel. 81 511 21 51

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Punkt szczepień, Chełm, ul. Szpitalna 53 B – mobilny punkt szczepień, tel. 82 562 32 11 lub 82 562 31 95.

Same Dobre Apteki PHARM Sp. z.o.o. Punkt szczepień, Chełm, ul. Szpitalna 47 – mobilny punkt szczepień, tel. 82 569 90 13

Poradnia Lekarska "MEDICUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Chełm, ul. Szymanowskiego 9, tel. 82 563 92 22

NZOZ "SURMED" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, Renata Kot-Surma, Mirosława Starczewska, Punkt szczepień, Chełm, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 41 C – mobilny punkt szczepień, tel. 82 562 04 00

PROF-MED Sp. z o.o. Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Chełm, ul. Trubakowska 4 – mobilny punkt szczepień, tel. 82 565 62 97, 661 785 342

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Punkt szczepień dla dzieci, Chełm, ul Wołyńska 11, tel. 82 563 00 79

8. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Punkt szczepień dla dorosłych, Chełm, ul. Połaniecka 11 – mobilny punkt szczepień, tel. 82 563 05 19.

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH

GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

Telefoniczna infolinia

Koordynator gminny – telefon 82 5444238 w godz. 7.30-15.30, 503109743 – całą dobę