Środa, 26 lutego 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Informuje, że 13 grudnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dostępności modernizowanego dworca PKP Kanie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PKP Nieruchomości Kraków  i Oddział Lublin Radni Rady Gminy, Powiatu, Rada Sołecka miejscowości Kanie-Stacja ,przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych przedstawili możliwości i warianty modernizacji dworca w zakresie ułatwień dla pasażerów.    

Zebrani jednoznacznie wypowiedzieli się za modernizacją obecnego budynku wraz z urządzeniem docelowego parkingu dla podróżnych.

W ramach organizacji przestrzeni budynku istnieje możliwość wygospodarowania pomieszczeń dla działalności komercyjnej tj. handlowej, usługowej (fryzjer ,kosmetyczka, klub fitness itp.), pocztowej, biurowej ( doradztwo podatkowe ) i innej .

W związku z powyższym zapraszamy osoby fizyczne i prawne oraz  podmioty poszukujące pomieszczeń do prowadzenia działalności o zgłaszanie potrzeb do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul Lubelska 16 - Referat Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa , tel. 82 56 64 545 , e-mail : geodezja@ug.rejowiec.pl  do 31 marca 2018 r. 

 

IMGP9579 IMGP9579

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Impreza cykliczna organizowana od 16 lat przez Gminę Rejowiec Fabryczny Jarmark Pawłowski - "Ginące Zawody" zajęła I  miejsce w konkursie organizowanym przez Nowy Tydzień Chełmski na Najlepszy Produkt Turystyczny Powiatu Chełmskiego w 2017 roku w kategorii wydarzenia cykliczne. Głosowanie trwało przez kilka miesięcy, a uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 17 grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Chełmie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.

 

 IMGP9624 IMGP9624            IMGP9626 IMGP9626

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXVI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2017r. o godzinie 1200 w świetlicy w Kaniem.

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 grudnia 2017r. o godzinie 10 00 w świetlicy w Kaniem.

 

.czytaj więcej ...

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Wykaz

 

Suba przygotowawcza 2018 r1 Suba przygotowawcza 2018 r1

OGŁOSZENIE

Gmina Rejowiec  Fabryczny uprzejmie informuje, że  od dnia 01-12-2017 roku prowadzona będzie przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

 Przebudowa będzie prowadzona w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne  - projekty lokalne.

Planowany termin ukończenia przebudowy budynku zgodnie z umową upływa w dniu 30 -11-2018 roku.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Kultury jak również zwiedzanie Izb Rzemiosła Pawłowskiego, pokazy i warsztaty garncarskie, lekcje regionalizmu dla grup wycieczkowych.

Tymczasowa siedziba GOK w Pawłowie na czas remontu zostanie przeniesiona do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisznie , Tel.82 566 24 94.

 

ROD1 ROD1

Krus1 Krus1

 

16 dni plakat 16 dni plakat 16 dni gmina 16 dni gmina Konsent front Konsent front pocztowka moja sila nie jest po zeby ranic pocztowka moja sila nie jest po zeby ranic

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXIV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 listopada 2017r. o godzinie   1100 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

Z dużymi osiągnięciami występowały zespoły śpiewacze z naszej Gminy na VII Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017.

3 3

 

 

BIAA SOBOTA NR GMINA1 BIAA SOBOTA NR GMINA1

Zgodnie z rocznym planem szkolenia Obrony Cywilnej Gminy Rejowiec Fabryczny na 2017 r. w dniu 30.10.2017 r. w godz. 12.00 – 14.00 po obradach sesji rady gminy zostało przeprowadzone szkolenie ludności z zakresu Powszechnej Samoobrony w świetlicy w Kaniem.

Omawiane zagadnienia to:

 • cele i zadania obrony cywilnej;
 • organizacja ochrony ludności;
 • obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej;
 • dział ludności w akcjach ratunkowych;
 • zagrożenia skażeniami chemicznymi;
 • zagrożenia skażeniami biologicznymi;
 • zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi;
 • zagrożenia powodziowe;
 • zagrożenia komunikacyjne (drogowe, kolejowe);
 • zagrożenia cywilizacyjne (terroryzm, zanieczyszczenie środowiska odpadami itp.);
 • inne (pożary, śnieżyce, huragany, epidemie, itp.);
 • wykrywanie zagrożeń;
 • ewakuacja I, II i III stopnia;
 • rodzaje alarmów i uprzedzeń oraz sposób ich ogłaszania;
 • zachowanie się po ogłoszeniu alarmu;
 • obieg informacji w systemie zarządzania kryzysowego;
 • rola i zadania Gminnego Zespołu i Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • działanie na rzecz ludności i infrastruktury po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych w CRB.

Uczestnikami szkolenia byli:

 • radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy,
 • komendanci OSP Kanie i Wólka Kańska,
 • dyrektorzy szkół,
 • proboszczowie parafi Kanie i Pawłów,
 • dyrektor DPS Kanie,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

    Szkolenie finansowane bylo ze środków Wojewody Lubelskiego na zadania obrony cywilnej w 2017 r.

Badanie sadw1 Badanie sadw1

"WSPÓŁPRACA  ZESPOŁOWA - ACH TE NASZE BUCIKI"  -  projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny „AKTYWNI” realizowany był  w terminie od 01.05.2017 r.  do 30.10.2017 r.

Projekt "WSPÓŁPRACA  ZESPOŁOWA - ACH TE NASZE BUCIKI" współfinansowany był   przez Powiat Chełmski w ramach zadania publicznego „WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY”. Celem głównym realizacji  zadania  było  upowszechnianie kultury ludowej podtrzymującej tradycje lokalne, pielęgnowanie tradycji swoich przodków z różnych regionów Polski i utrwalanie ich w postaci pieśni ludowych, obrzędowych, weselnych i przyśpiewek ludowych, integracja zespołów.

Projekt zakładał  uzupełnienie  elementów stroju  członków Zespołu „ECHO”  poprzez zakup  obuwia oraz korali i bransoletek oraz  wsparcie  pozostałych gminnych zespołów śpiewaczych („Radość” z Liszna , „Pawłowianki” z Pawłowa i „Seniorki” z Kanie-Stacja)  poprzez zakup instrumentów – tamburyn. Dodatkowo w ramach integracji ww. Zespołów przeprowadzono  warsztaty wspólnego śpiewania  (w świetlicy w Wólce Kańskiej) oraz wspólny występ  Zespołów na dożynkach gminno-parafialnych ( Liszno , wrzesień ).

Ulotka o zespole ECHO

 

 elementy stroju elementy stroju tamburyn tamburyn

warsztaty 1 warsztaty 1

warsztaty 2 warsztaty 2

Dozynki Liszno 1 Dozynki Liszno 1

Dozynki Liszno 2 Dozynki Liszno 2

 

baner forum i debata baner forum i debata

 

W imieniu Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”  oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zapraszamy na Debatę Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego oraz II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego. Konferencje odbędą się w terminie 7-8 listopada 2017r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

 

Poddziaanie3.11 Poddziaanie3.11

 

e skadka1 e skadka1

 

Broszura informacyjna