Środa, 8 lipca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXIV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 listopada 2017r. o godzinie   1100 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

Z dużymi osiągnięciami występowały zespoły śpiewacze z naszej Gminy na VII Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2017.

3 3

 

 

BIAA SOBOTA NR GMINA1 BIAA SOBOTA NR GMINA1

Zgodnie z rocznym planem szkolenia Obrony Cywilnej Gminy Rejowiec Fabryczny na 2017 r. w dniu 30.10.2017 r. w godz. 12.00 – 14.00 po obradach sesji rady gminy zostało przeprowadzone szkolenie ludności z zakresu Powszechnej Samoobrony w świetlicy w Kaniem.

Omawiane zagadnienia to:

 • cele i zadania obrony cywilnej;
 • organizacja ochrony ludności;
 • obowiązki i zadania ludności w przygotowaniu przedsięwzięć obrony cywilnej;
 • dział ludności w akcjach ratunkowych;
 • zagrożenia skażeniami chemicznymi;
 • zagrożenia skażeniami biologicznymi;
 • zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi;
 • zagrożenia powodziowe;
 • zagrożenia komunikacyjne (drogowe, kolejowe);
 • zagrożenia cywilizacyjne (terroryzm, zanieczyszczenie środowiska odpadami itp.);
 • inne (pożary, śnieżyce, huragany, epidemie, itp.);
 • wykrywanie zagrożeń;
 • ewakuacja I, II i III stopnia;
 • rodzaje alarmów i uprzedzeń oraz sposób ich ogłaszania;
 • zachowanie się po ogłoszeniu alarmu;
 • obieg informacji w systemie zarządzania kryzysowego;
 • rola i zadania Gminnego Zespołu i Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • działanie na rzecz ludności i infrastruktury po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych w CRB.

Uczestnikami szkolenia byli:

 • radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy,
 • komendanci OSP Kanie i Wólka Kańska,
 • dyrektorzy szkół,
 • proboszczowie parafi Kanie i Pawłów,
 • dyrektor DPS Kanie,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

    Szkolenie finansowane bylo ze środków Wojewody Lubelskiego na zadania obrony cywilnej w 2017 r.

Badanie sadw1 Badanie sadw1

"WSPÓŁPRACA  ZESPOŁOWA - ACH TE NASZE BUCIKI"  -  projekt Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny „AKTYWNI” realizowany był  w terminie od 01.05.2017 r.  do 30.10.2017 r.

Projekt "WSPÓŁPRACA  ZESPOŁOWA - ACH TE NASZE BUCIKI" współfinansowany był   przez Powiat Chełmski w ramach zadania publicznego „WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY”. Celem głównym realizacji  zadania  było  upowszechnianie kultury ludowej podtrzymującej tradycje lokalne, pielęgnowanie tradycji swoich przodków z różnych regionów Polski i utrwalanie ich w postaci pieśni ludowych, obrzędowych, weselnych i przyśpiewek ludowych, integracja zespołów.

Projekt zakładał  uzupełnienie  elementów stroju  członków Zespołu „ECHO”  poprzez zakup  obuwia oraz korali i bransoletek oraz  wsparcie  pozostałych gminnych zespołów śpiewaczych („Radość” z Liszna , „Pawłowianki” z Pawłowa i „Seniorki” z Kanie-Stacja)  poprzez zakup instrumentów – tamburyn. Dodatkowo w ramach integracji ww. Zespołów przeprowadzono  warsztaty wspólnego śpiewania  (w świetlicy w Wólce Kańskiej) oraz wspólny występ  Zespołów na dożynkach gminno-parafialnych ( Liszno , wrzesień ).

Ulotka o zespole ECHO

 

 elementy stroju elementy stroju tamburyn tamburyn

warsztaty 1 warsztaty 1

warsztaty 2 warsztaty 2

Dozynki Liszno 1 Dozynki Liszno 1

Dozynki Liszno 2 Dozynki Liszno 2

 

baner forum i debata baner forum i debata

 

W imieniu Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”  oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zapraszamy na Debatę Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego oraz II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego. Konferencje odbędą się w terminie 7-8 listopada 2017r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

 

Poddziaanie3.11 Poddziaanie3.11

 

e skadka1 e skadka1

 

Broszura informacyjna

spisy 20171 spisy 20171

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2017 r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.  Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017r.

                 Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od.7,30 do 15,30 , pod numerem telefonu 261 161 354 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl, spwl.wp.mil.pl

 

Azbest Na strone1 Azbest Na strone1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446, z późn.zm. / zwołuje XXXIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 października   2017r. o godzinie   1000 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu).

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rejowcu Fabrycznym wraz z agencją zatrudnienia

 AB  JOB SERVICE POLSKA serdecznie zaprasza na giełdę pracy w dniu:

11 października( środa) o godz. 11.00.

Oferujemy :   

- legalną pracę w terminie dogodnym dla Ciebie.

-  sam decydujesz kiedy i na jak długo chcesz wyjechać

- mieszkanie i podstawową opiekę medyczną

- opiekę koordynatora

-przejazdy do pracy i z powrotem

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W AB Job Service Polska Sp. z o.o. posiadamy oferty pracy w Holandii w ogrodnictwie i rolnictwie. Nie wymagamy doświadczania w pracy.

NIE JEDŹ W CIEMNO ! WYJEDŹ Z NAMI !

 

UWAGA1 UWAGA1

W związku ze zbliżającym się terminem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017 roku, który przypada na 16 – 22 października, Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym   serdecznie zaprasza wszystkich potrzebujących profesjonalnego wsparcia w planowaniu  dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.  Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. Przypominamy, że tegoroczne hasło OTK brzmi " Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". Patronat nad imprezą - MEN oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Szczegóły na plakacie i w harmonogramie poniżej 

Elżbieta Rorenberg

MCK OHP w  Rejowcu Fabrycznym

Harmonogram

16 październik 2017 r – w godz. 10.00  -14.00

Porady indywidualne – m.in. bezpłatne badanie KZZ

17 październik 2017 r – w godz. 9.00 -14.00

Informacje indywidualne  -  ,, oferty pracy w najbliższej okolicy”

18 październik 2017 r – w godz. 11.00-14.00

Warsztaty dla osób korzystających z pomocy MOPS i GOPS w Rejowcu Fabrycznym

19 październik 2017r – w godz. 10.00 – 14.00

Grupowa informacja zawodowa ,, Oferta MCK OHP”

20 październik 2017 – w godz. 8.00-13.00

Warsztaty dla młodzieży - gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu”- symulacja działalności gospodarczej

MODZIEOWE CENTRUM KARIERY OHP1 MODZIEOWE CENTRUM KARIERY OHP1

 

 

 

 

Czytaj więcej

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowosci Kanie-Stacje

Ogłoszenie o przetargu

 

Placówka terenowa KRUS w Chełmie zaprasza w dniach 11.09-27.09.2017 do udziału w konkursie "Bezpieczna praca w rolnictwie się opłaca".

 

Czytaj więcej...

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 240/19, 240/20, 240/21, 240/22, 457, 102, 103, 223, 455/1 i fragmentu działki o numerze ewidencyjnym 464 z obrębu Kanie w Gminie Rejowiec Fabryczny

Dokumentacja dot. obrębu Kanie ...

 

Czytaj więcej ...