Środa, 29 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 506 / zwołuje VI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 31 maja  2019r.  o godzinie 12 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Chełmskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo? Uwaga zmiana!

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Gmina Rejowiec Fabryczny maj1 Gmina Rejowiec Fabryczny maj1

 

BANER 600x400 3 BANER 600x400 3

 

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie! Dokumenty nalezy złozyć w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7.

Zgłoszenie lokalizacji

Wójt podaje informację o przetargach

ogłoszenie o przetargu Toruń

Ogłoszenie o przetargu Krasne

Ogłoszenie o przetargu Toruń

 

5

 

Informuję, że w związku z inauguracją nowego planu rządu, tzw. „Nowej Piątki” w gminie pojawią się przedstawiciele Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka w celu konsultacji z mieszkańcami oraz wyboru najlepszych rozwiązań dla planowanych przez rząd działań. Wizyta Bus-a „Nowa Piątka” w  gminie zaplanowana jest na środę – 24 kwietnia 2019 r., ok. godz. 1100. Przyjeżdżamy do mieszkańców gminy żeby komunikować, informować o nowych propozycjach rządu.

Zapraszamy na to wydarzenie oraz towarzyszące im rozmowy z mieszkańcami gminy. O ile jest to możliwe proszę o zaproszenie sołtysów z gminy i przedstawicieli społeczności lokalnej.

 

 Spoeczny Komitet Fundacji Nadania Sztandaru1 Spoeczny Komitet Fundacji Nadania Sztandaru1

Gmina Rejowiec Fabryczny1 Gmina Rejowiec Fabryczny1

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 506 / zwołuje V sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 5 kwietnia  2019r.  o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 warsztaty storytelling warsztaty storytelling

 inf1 inf1 

Informacja

 Dzie sotysa1 Dzie sotysa1

 tulipany tulipany

Dnia 2 marca odbyły się zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaniem i Wólce Kańskiej. W zebraniu uczestniczył p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Artur Rutkowski, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosław Maziarz, Wicestarosta Chełmski Jerzy Kwiatkowski Komendant Gminny OSP Tadeusz Kwiatek oraz Emilia Ciechomska Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, że w związku z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi w dniach 08-18 marca 2019 roku na terenie powiatu chełmskiego mogą przemieszczać się kolumny kołowych transporterów opancerzonych. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter szkoleniowy i nie są to działania bojowe.

 plan seniora 31 plan seniora 31

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2019 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

 

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

W 2019 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

  • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 kwietnia - 31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza IV przetarg na sprzedaż działek Działka nr 92 obręb Kanie   Działak 1083 obręb Pawłów

 

 

Wójt Gminy w Rejowcu Fabrycznym informuje, iż w wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysów w okresie od 13 stycznia do 24 lutego 2019 roku.