Poniedziałek, 21 października 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

 OGOSZENIE 21 OGOSZENIE 21

 aerobik1 aerobik1

 

W dziale Referat Podatkowy i poniżej zamieszczone zostały najnowsze informacje i formularze w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 

 

 plakat rejowiec 2019 01 plakat rejowiec 2019 01

 

informacja senior 1 informacja senior 1

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmianie forma i terminy składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R za rok 2018 r., terminy zwrotów nadpłat z zeznań rocznych, sposób składania zeznań rocznych.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej informacji wiadmość o drugim przetargu na sprzdaż nieruchomości położonych w miejscowości Kanie-Stacja

 

Ogłoszenia o przetargu  

 Rekrutacja na szkolenie1 Rekrutacja na szkolenie1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13, w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie wyborów sołtysów i rad soleckich na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zarządzenie

 Zapisy na kolektory soneczne1 Zapisy na kolektory soneczne1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 994, z późn.zm. / zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 grudnia  2018r.  o godzinie 10 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 ogoszenie terminskadania owiadcze1 ogoszenie terminskadania owiadcze1  Oświadczenie do pobrania

 zarzdzenie zarzdzenie

 og. K. Tybur1 og. K. Tybur1

 Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza mieszkacw na spotkanie info1 Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza mieszkacw na spotkanie info1

 

W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowaniami na rozwój przedsiębiorczości w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że limit dostępnych dla LGD środków na rozwój działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw został wyczerpany. Ewentualne dodatkowe nabory będą ogłaszane w przypadku pojawienia się oszczędności z dotychczas realizowanych operacji, jednak nie wcześniej niż w IV kwartale 2019 r.

 

plakat gielda pracy 1

 

Plakat nowy Kanie gm. Rejowiec Fabryczny 2018