Czwartek, 13 maja 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Rejowiec Fabryczny i na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

 

 

  Magdalena Całko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rejowcu Fabrycznym

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wólka Kańska (działka nr 400).

Czytaj wiecej ...

 

Zarządzenie Nr 67 / 2020

Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

z dnia 02 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Rejowiec Fabryczny.

Na podstawie art. 11 ust.1, art.12 ust.1 i art.13 ust.1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) zarządzam ,co następuje :

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy Rejowiec Fabryczny

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejowiec Fabryczny oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdzisław Krupa

Wójt Gminy

 

Szczegółowe informaacje w BIP UG Rejowiec Fabryczny - zakładka Ogłoszenia

 

Zasady ochrony drobiu1 Zasady ochrony drobiu1 Zasady ochrony drobiu2 Zasady ochrony drobiu2

 

Telefony rachm Telefony rachm

 

wspieraj seniora

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713,z późn.zm. / zwołuje  XXI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  29 października  2020r.  o godz100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/28 i 316/29).

Czytaj więcej ...

 Plakat21 Plakat21

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłów (działka ne 1203/5).

 

Czytaj więcej ....

 

Telefony rachm Telefony rachm

 

Mamy przyjemność poinformować, że przedstawiciele Gminy Rejowiec Fabryczny zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w akcji Mistrzowie Agro – największym plebiscycie wiejskim i rolniczym w Polsce prowadzonym w naszym województwie przez "Kurier Lubelski" oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

 

psr psr

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedłożony został  do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 23 października br. do godziny 15,00. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: r a d a @u g . r e j o w i e c .pl .

Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 26 października 2020r. o godz. 10,00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Do pobrania: 

Zarządzenie Wójta

Formularz

 

Informujemy mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny, którzy złożyli Zgłoszenia lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Rejowiec Fabryczny w roku 2019 i 2020, że po przedłużającej się procedurze wyboru Wykonawców został wybrany wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych na teren powiatu chełmskiego. Dnia 24 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego została podpisana umowa z wykonawcą prac związanych z usuwaniem azbestu. Wykonawcą została firma Delta Tomasz Wejman z siedzibą w Końskowoli.

Wykonawca powinien skontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli swoje wnioski, ale u których azbest do tej pory nie został odebrany.

Poniżej znajdziecie Państwo numer kontaktowy do firmy odpowiedzialnej za usuwanie azbestu na terenie gminy Rejowiec Fabryczny. W razie potrzeby prosimy kontaktować się bezpośrednio z Wykonawcą prac:

Delta Tomasz Wejman,  tel. 578-412-111 lub 81 88-16-900

Wykonawca zobowiązał się zakończyć prace do 31 października 2021 roku. 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, położonej w miejscowości Wólka Kańska (działka nr 400).

Czytaj więcej ...

 

120113744 1054624438308811 3764014461486496729 o 120113744 1054624438308811 3764014461486496729 o

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczonyny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/47 i 316/48).

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  23 września  2020r.  o godz100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Czytaj więcej ...

Gmina Rejowiec Fabryczny zachęca do obejrzenia folderu o atrakcjach turystycznych powiatu chełmskiego http://pagorychelmskie.pl/