Sobota, 19 stycznia 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

 

19 maja 2018r. upływa termin na zgłoszenie przez przedsiębiorców brakującego numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji .

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XL sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 maja 2018r. o godzinie 12 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

Gmina Rejowiec Fabryczny prezentuje Informator Powszechnej Samooobrony Ludności Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Informator Powsz.Samoobr1

Azbest Azbest

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok po kroku

Dokumenty można składać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7.

 

Informacja Centrum Wsparcia1

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż działek Nr 767,768 położonych w miejscowości Toruń. Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona jest pod kopalnię piasku.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż położonych w miejscowościach Kanie, Pawłów, Krasne, Kanie-Stacja

Wykaz do pobrania

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 11 maja 2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

informacja1

 

Gmina Rejowiec Fabryczny publikuje Gminny Program Obchodów 100 lecia Niepodległości w 2018 roku. Program do pobrania tutaj.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny  zaprasza osoby zainteresowane( hodowców trzody chlewnej ) na konferencję "ASF- edukacja i zwalczanie", która odbędzie się 25.04.2018 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.
 

ZAPROSZENIE

 

 

Wójt Gminy Rejowiec fabryczny podaję do publicznej wiadomosci informację o przeatrgach nieograniczonych na działki połozone w miejscowości Pawłów, Krasne i Józefin

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Pawłów objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK Mielec, dz. Nr 1234/17, 1234/18, 1234/19

 

Wykaz do pobrania

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuję o przetargu nieograniczonym na nieruchomość położoną w miejscowości Kanie gmina Rejowiec Fabryczny

Ogłoszenie o przetargu

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości apel Inspekcji Weterynaryjnej  w Chełmie .
 
 
 apel1 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa podaje do wiadomości apel Inspekcji Weterynaryjnej  w Chełmie .
 
 

 
W związku z narastającym zagrożeniem epidemią afrykańskiego pomoru świn (ASF) Wójt Gminy Zdzisław Krupa  informuje , że dnia 08 marca 2018 r. zostało podpisane  porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych pomiędzy Gminą Rejowiec Fabryczny a Województwem Lubelskim . Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  ogłosił konkurs na zgłoszenie znalezionego martwego dzika .
 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1875 / zwołuje XXXVIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 23 marca 2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 

Dokument11 Dokument11

 

 soltys1 soltys1