Sobota, 23 lutego 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny - Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny, powiat chełmski, województwo lubelskie, oznaczona numerem działki 1437 obszaru 24,0725 ha.

II przetarg ustny dot. działki nr 1437

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ) ogłasza unieważnienie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położnej w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny, oznaczonej numerem działki 457 o pow. 52,50 ha. stanowiącej własność Gminy Rejowiec Fabryczny (ogłoszenie z 5.01.2010r.). W trakcie przygotowania postępowania przetargowego stwierdzono, że nie zostały spełnione postanowienia § 6 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 z 2004 r. , poz. 2108 ).

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach 5 stycznia 2010r. do 26 stycznia 2010r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16,wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kanie - Stacja i Krasne, gm.Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel.0-82 5664 545 p. Emilia Ciechomska

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Kanie-Stacja i Krasne

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pawłów wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

I przetarg ustny dot. nieruchomości 04.01.2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 grudnia 2009 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Przypomina się Mieszkańcom Gminy Rejowiec Fabryczny, że Rada Gminy Rejowiec Fabryczny, Uchwałą NR XXXIV/194/06 z dnia 23 marca 2006 r. uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny oraz przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w zakresie utrzymania czystości i porządku. *Informując o powyższym w szczególności przypomina się o obowiązku zbierania w każdym gospodarstwie domowym odpadów komunalnych zmieszanych do pojemników lub worków i przekazywania ich na podstawie zawartych umów uprawnionym firmom (przedsiębiorcom) świadczącym usługi tym zakresie.* Podpisz umowę na odbiór z Twego gospodarstwa odpadów, dowody płacenia za usługi zachowaj do kontroli uprawnionych osób.
W przeciwnym razie ryzykujesz :
- kontrole w swoim gospodarstwie,
- karę grzywny.
W załączeniu omawiana uchwała i regulamin.
1. Regulamin
2. Uchwała

Logo akcji Kubusowi Przyjaciele NaturyRozpoczęła się ogólnopolska edycja edukacyjnego programu "Kubusiowi Przyjaciele Natury", w której mogą wziąć udział wszystkie przedszkola z całej Polski. Akcję organizuje firma Tymbark i marka Kubuś, przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Patronat honorowy nad Programem objęło Ministerstwo Środowiska. Program na celu wprowadzenie najmłodszych w tematykę przyrodniczą i ekologiczną. Potrwa do końca czerwca 2010 r. Rok temu w pilotażowej edycji programu wzięło udział 50 tysięcy dzieci z czterech województw.

>> więcej.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 4 grudnia 2009r. do 25 grudnia 2009r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w miejscowości Pawłów, gminy Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 0-82 5664 545, e-mail geodezja@ug.rejowiec.pl oraz na stronie www.ug.rejowiec.pl

>> więcej.

Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP wręczono podczas uroczystości w Domu Weselnym "Pod Orzechami" w Rejowcu Fabrycznym. 21 listopada 2009 roku Złote Gody obchodziło 14 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny.

Złote Gody

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2010 z organizacjamipozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje.(w załączeniu) Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 18 grudnia br. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl <mailto:rada@ug.rejowiec.pl>
Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 21 grudnia 2009r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 3 grudnia 2009 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Dziewiątego listopada br. po raz czwarty odbyły się w naszej miejscowości Uliczne Biegi Niepodległościowe.

Uliczne Biegi Niepodległościowe 2009

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 17 listopada 2009r. do 8 grudnia 2009r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 0-82 5664 545 e-mail: geodezja@ug.rejowiec.pl oraz na stronie www.ug.rejowiec.pl

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości . Opis nieruchomości:
1) Nieruchomość oznaczona numerem 240/12 obszaru 0,2000 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie
2) Nieruchomość oznaczona numerem 240/13 obszaru 0,2048 ha. położona w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny , pow. chełmski , woj. Lubelskie

>> więcej.

Wójt gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Tylko do końca 2009 roku można stosować Polską Klasyfikację Działalności - PKD 2004 oraz Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług - PKWiU 1997. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą do końca roku posiadać zaktualizowane wszystkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do KRS, REGON) z oznaczeniami według nowej klasyfikacji PKD.

>> więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 6 listopada 2009 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

9 listopada 2009 roku o godzinie 900 w Pawłowie, gmina Rejowiec Fabryczny rozpoczną się po raz kolejny Uliczne Biegi Niepodległościowe.

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że od dnia 26 października 2009 roku do 26 grudnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny przy ul. Lubelskiej 16 pokój Nr 7 zostały wyłożone do wglądu projekty uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rejowiec Fabryczny miejscowości: Kanie, Pawłów, Leszczanka, Krasne, Zalesie Kańskie, Zalesie Kraszeńskie, Wólka Kańska-Kolonia, Wólka Kańska, Liszno, Liszno-Kolonia, Krzywowola, Gołąb, Toruń, Józefin

>> więcej.

W miniony czwartek (22.X) w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie obył się XII Przegląd Piosenki Ludowej i Biesiadnej Domów Pomocy Społecznej.

>> więcej.