Poniedziałek, 19 listopada 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym już po raz ósmy Jarmarku Pawłowskim - Ginące Zawody, który odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2009r. w Pawłowie - Rynek. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Lubelszczyzny oraz gości przyjezdnych z terenu całej Polski.
Rozpoczynamy od godz. 900 kiermaszem twórczości ludowej, w którym będzie uczestniczyło ok. 100 twórców ludowych Zapewniamy dobrą zabawę przy dźwiękach kapel i zespołów ludowych - szczegóły obok na plakacie. Zachęcamy do udziału w konkursach na potrawę lokalną - "O złotą Chochlę" i na "Najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu".
Do pobrania:
Regulamin konkursu "Potrawa Lokalna - O Złotą Chochlę"
Karta zgłoszeniowa - "Potrawa Lokalna - O Złotą Chochlę"
Regulamin konkursu - "Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu"
Karta zgłoszeniowa - "Najbardziej atrakcyjna prezentacja dawnego zawodu"Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny publikuje ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Uzupelnieniu uzbrojenia komunalnego terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kanie - Stacja"

>> więcej.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 lipca 2009 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" informuje, że dnia 28-06-2009 roku odbył się Piknik Integracyjny - "Gminny Dzień Rodzinny"

Relacja z pikniku integracyjnego

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia( 2 sierpnia ) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w VIII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami. Przewidujemy konkursy :
IX Powiatowy Konkurs Garncarski "Na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonania dawnego zawodu", "Na lokalną potrawę". Uzupełnienie swojskiej sielankowej atmosfery jaka towarzyszy Jarmarkowi Pawłowskiemu stanowią kapele i zespoły śpiewacze. W roku bieżącym gościć będziemy Kapelę Lwowską "Fidelis" z Przemyśla. Gospodynie ze stowarzyszenia agroturystycznego przygotowują tradycyjne potrawy. Do udziału zapraszamy twórców ludowych z kiermaszem wyrobów oraz z prezentacją pokazów przy warsztacie pracy. Celem kiermaszu jest promocja tradycyjnej sztuki ludowej wykonywanej przez twórców ludowych wsi polskiej oraz przybliżenie społeczeństwu "ginących zawodów" wyrobów i technik ich wykonywania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 . pok. nr 12, Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie ul. Szkolna 2.

30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć 30062009 r - galeria zdjęć

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 26 czerwca 2009 r. o godzinie 9^00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Lokalna Grupa Działania Promenada S12 ogłasza listę kandydatów, którz spełnili wymagania formalne na stanowisko Kierownika Biura i stanowisko d/s księgowości.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 1 czerwca 2009 r. do 22 czerwca 2009 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , położonych w miejscowościach Kanie i Kanie-Stacja, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 082-5664-545

>> więcej.

Zarząd Stowarzyszenia LGD PROMENADA S 12 z przyjemnością informuje, iż w dniu 27.05.2009 w Lublinie została podpisana umowa ramowa z Zarządem Województwa Lubelskiego o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Oznacza to, że Lokalna Grupa Działania została wybrana przez samorząd województwa do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i będzie dysponowała ponad 6 mln zł na wdrażanie działań opisanych w LSR.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009r.

>> więcej.

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa, Zespół Szkół w Pawłowie Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Miejski w Chełmie zapraszają na II Ogólnopolski zlot miłośników twórczości Ryszarda Kapuścińskiego "Kapumaniacy".

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lisznie.

>> więcej.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" informuje o realizacji zadania publicznego pt.: "Upowszechnianie kultury i sztuki - wspieranie twórczości ludowej"

>> więcej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny do udziału w KONKURSIE pt. "MOJA GMINA - MIEJSCE, W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ". Ogłoszenie oraz regulamin konkursu poniżej.

Do pobrania:
1. Treść ogłoszenia
2. Regulamin konkursu

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 21 kwietnia 2009 r. o godzinie 900w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

>> więcej.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w dniach od 09 kwietnia 2009r. do 30 kwietnia 2009 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Gołąb, Kanie, Pawłów, Zalesie Kraszeńskie, Krasne gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje tel. 0-82 5664 545.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
Do pobrania:
1. Ogłoszenie
2. Zarządzenie Wójta Gminy
3. Wzór oferty

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" zamieszcza zakodowaną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie oraz listę rezerwową w ramach projektu pt. "Chcemy być aktywni", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej; Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

>> więcej.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o możliwości pozyskania środków z działań pomocowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kategorii: Przedsiębiorstwa - Rolnictwo

>> więcej.