Wtorek, 2 czerwca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny kadencji 2006-2010, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje I sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 2 grudnia 2010 r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 23 listopada 2010 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego.

Treść obwieszczenia Komisarza Wyborczego

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że:
- działka oznaczona numerem 245 o pow. 0,56 ha. położona w miejscowości Wólka Kańska - Kolonia została sprzedana w trzecim przetargu za cenę 10 626 zł. + 22% VAT (dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych) w dniu 23 listopada 2010 roku.
- działka oznaczona numerem 180 o pow. 0,3020 ha. położona w miejscowości Kanie-Stacja została sprzedana w trzecim przetargu za cenę 2 163,00 zł. (dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote) w dniu 23 listopada 2010 r.
- trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerem działki 747 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.
- trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości (kopalnia piasku) oznaczonej numerami działek: 767 i 768 położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że:
trzecie przetargi na sprzedaż niżej podanych działek położonych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny nie doszły do skutku:
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 249/2 obszaru 0,6786 ha
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 402 obszaru 0,47 ha.
- Wólka Kańska-Kolonia dz. nr 401 obszaru 0,11 ha.
- Kanie dz. nr 269 obszaru 0,30 ha.
- Kanie dz. nr 78 obszaru 1,38 ha.
- Liszno dz. nr 178/3 obszaru 0,1584 ha.
- Liszno dz. nr 774 obszaru 1,4476 ha.
- Zalesie Kańskie dz. nr 157/1 obszaru 0,25 ha.
Wyznaczone wadia nie zostały wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 listopada 2010 r.

Nowy program realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada" w partnerstwie z PUP Chełm - "Sukces w Twoich rękach" - nowe szanse dla przedsiębiorczości"

Szczegóły programu Sukces w Twoich rękach

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości

Lista nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010 r.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. "Sztuka specjalizacji". Projekt skierowany jest kierujemy do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą) legitymujących się co najwyżej wykształceniem średnim, zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych doskonaleniem poza godzinami pracy kwalifikacji zawodowych niezbędnych na współczesnym rynku pracy. W ramach niniejszego projektu każdy zakwalifikowany uczestnik bezpłatnie skorzysta z 18-godzinnego treningu interpersonalnego, 3-godzinnego indywidualnego doradztwa zawodowego oraz wybranego modułu szkoleniowego spośród propozycji profilowanych szkoleń o tematyce: finanse i rachunkowość, kadry i płace, handel i eksport lub zarządzanie projektami (80 godzin). Na zakończenie udziału w projekcie każdy uczestnik uzyska formalne potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci zaświadczenia.

Plakat projektu Sztuka specjalizacji Plakat projektu Sztuka specjalizacji

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości

Treść I przetargu dot. Gminnego Zasobu Nieruchomości

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza piąty przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

Treść V przetargu dot. Gminnego Zasobu Nieruchomośc

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza Protokół z konsultacji z dnia 8 listopada 2010r. projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Treść protokołu z konsultacji 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że:
1) Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 240/10 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 2050 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 27 października 2010 r.
2) Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 313 położonej w miejscowości Kanie gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 520 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 października 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XLVIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 listopada 2010 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje że działka oznaczona numerem 457 o pow. 52,50 ha. położona w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny została sprzedana w czwartym przetargu za cenę 267 860,00 zł. słownie : dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych w dniu 29 października 2010 roku.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje:
Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości (działka budowlana) oznaczonej numerem 220/11 położonej w miejscowości Kanie - Stacja gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium w wysokości 1200 zł. nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 19 października 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładam do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje.(w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 8 listopada br. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@ug.rejowiec.pl
Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 8 listopada 2010r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Formularz konsultacji projektu dot. zarządzenia Nr 69 /2010
Zarządzenie Nr 69 /10
Uchwała NR XLVIII/ / 10

Program Integracji Społecznej jest jednym z elementów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Budżet na realizację PPWOW w skali całego kraju wynosi ponad 72 mln euro, z czego na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej przeznaczono 40 mln euro.

Program Integracji Społecznej w Gminie Rejowiec Fabryczny

Plakat Głos Pawłowa Plakat Głos Pawłowa

Plac zabaw w Leszczance"Lokalnie,Aktywnie, Alternatywnie" - pod tym hasłem przebiega tegoroczna, ósma już, edycja Programu "Aktywna Wiosna" Fundacji Pro Bono PL z siedzibą w Warszawie, w ramach którego młodzi mieszkańcy wsi Liszno -Kolonia i Leszczanka otrzymali dotację w konkursie grantowym na utworzenie w miejscowości Leszczanka placu zabaw

Lokalnie, Aktywnie, Alternatywnie

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

1. Zarządzenie nr 62.
Nieruchomość nr 240/10 przeznaczona do sprzedaży.