Wtorek, 2 czerwca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XLIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 czerwca 2010 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że działka oznaczona Nr 457 o pow. 52,50 ha. położona w miejscowości Pawłów została sprzedana w drugim przetargu za cenę 420 200,00 zł. (czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście złotych) w dniu 11 czerwca 2010 roku.

LGD Promenada zaprasza na spotkanie poświęcone opracowaniu "Diagnozy potencjału turystycznego / audytu turystycznego obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Promenada S12.

Zaproszenie na spotkanie dot. diagnozy potencjału turystycznego

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, ze w dniach od 14 czerwca 2010 r. do 5 lipca 2010 r. na tablicy ogłoszen w Urzedzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16, wywieszono wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy, polozonej w miejscowości Pawlów gm. Rejowiec Fabryczny oznaczonej numerem 1437. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 82-5664545

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy nr 1437

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kanie - Stacja wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomosci.

II przetarg dot. nieruchomości położonej w miejscowości Kanie-Stacja

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w m. Kanie wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości.

III przetarg dot. nieruchomości położonej w miejscowości Kanie

Seminarium informacyjne dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego w ramach: "Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej."
Do pobrania:

Zaproszenie na seminarium informacyjne dla przedsiębiorców
Formularz zgłoszeniowy dot. seminarium

Gminne Biuro Spisowe w Rejowcu Fabrycznym ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych.

Nabór na rachmistrzów spisowych

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych i MOPR w Lublinie zapraszają na "Bezpłatny Kurs Przedsiębiorczości"

Zaproszenie na Bezpłatny Kurs Przedsiębiorczości

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XLIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 11 czerwca 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy

Wójt gminy informuje, ze w dniach od 21 maja 2010 r. do 14 czerwca 2010 r. na tablicy ogloszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16 wywieszono wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargowej (tereny przemysłowe - kopalnia piasku), położonej w miejscowosci Torun , gm. Rejowiec Fabryczny.

Ogłoszenie o sprzedaży kopalni piasku

Wójt gminy informuje, ze w dniu 11 czerwca 2010 r. odbędzie sie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej położonej w miejscowosci Pawlów gm. Rejowiec Fabryczny, pow. chełmski, woj. Lubelskie, oznaczonej numerem dzialki 457 o pow. 52,50 ha. K.W Nr 36450

II przetarg dot. sprzedaży nieruchomości nr 457

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że do dnia 10 czerwca 2010r. w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym można składać wnioski o sporządzenie Aktu Pełnomocnictwa w głosowaniu w Wyborach Prezydenta RP. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny - pokój nr 12 , a także na stronach internetowych Urzędu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy: - pokój nr 12, tel.: 82 5664 202

LGD Promenada S12 informuje III naborze wniosków o dofinansowanie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LGD PROMENADA S 12 na działania: Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej

Narkotykom i alkoholowi mówimy STOP! - plakat Narkotykom i alkoholowi mówimy STOP! - plakatMiędzygimnazjalny Konkurs Plastyczny pn. "Narkotykom i alkoholowi mówimy STOP!" organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłowie oraz Gimnazjami w Pawłowie i Lisznie został rozstrzygnięty.

Konkurs Plastyczny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, ze w dniach od 11 maja 2010 r. do 2 czerwca 2010 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w m. Pawłów,Kanie, Kanie-Stacja, Liszno, Toruń, Krasne, Wólka Kańska, Wólka Kańska-Kolonia ,Zalesie Kańskie. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 82-5664545

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 12.05.2010 r.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do Klubu Internetowego "Komputer - moje okno na świat"

Zaproszenie do Klubu Internetowego.

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje nadzwyczaną XLI I sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 29 kwietnia 2010 r. o godz.16 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny

Zaproszenie na XLI I sesję Rady Gminy

Komputer moja przyszłość - plakatStowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny "AKTYWNI" realzuje projekt UE pod nazwą "Komputer moja przyszłość".

Projekt "Komputer Moja Przyszłość

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłów wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości

I przetarg dot. sprzedaży nieruchomości w Pawłowie