Czwartek, 21 listopada 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmianie forma i terminy składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R za rok 2018 r., terminy zwrotów nadpłat z zeznań rocznych, sposób składania zeznań rocznych.

 

I. Zmiany dla płatników – zakładów pracy:

Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy termin do złożenia informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11A za rok 2018 upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. Informacje te składa się wyłącznie w formie elektronicznej, nie można złożyć w formie papierowej.

 

II. Zmiany dla Podatników, którzy składają zeznania PIT-37 , PIT-38, PIT-36, PIT-36L:

Bardzo ważną i istotną zmianą jest termin zwrotu nadpłaty.

Nadpłaty z zeznań rocznych PIT-37, PIT-38, PIT-36 lub PIT-36L za 2018 rok złożonych w formie papierowej będą zwracane w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania.

Natomiast nadpłaty z zeznań złożonych za pomocą nowej usługi Twój e-PIT (dotyczy wyłącznie zeznań PIT-37 i PIT-38) oraz dla wszystkich zeznań złożonych w formie elektronicznej będą zwracane w skróconym terminie do 45 dni.

Co bardzo istotne termin do złożenia zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. został określony od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Konsekwencją tego uregulowania jest to, że zeznania złożone przed datą 15 lutego uznaje się za złożone w dniu 15 lutego, także terminy zwrotu i inne skutki prawne jakie wywołuje złożenie zeznania, zachodzą od daty 15 lutego 2019 r.

Najlepszą formą rozliczenia będzie w tym roku forma elektroniczna, która ułatwi sporządzenie zeznania, złożenie i szybszy zwrot nadpłaty.

III. Jak skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT i złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-38 w formie elektronicznej?

Prawidłowe pod względem formalnym ( np.: zawierające numer identyfikacyjny Podatnika) oraz rachunkowym informacje PIT, które złoży elektronicznie zakład pracy, pozwolą na przygotowanie w ramach nowej usługi Twój e-PIT dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowego PIT-37 oraz PIT-38 za rok 2018.

To system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne, na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane
z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej, czyli w zeznaniu za 2017 r.

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie udostępnione dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić i wysłać od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

W tym celu podatnik po wyszukaniu odpowiedniej strony internetowej (podatki.gov.pl)
w zakładce Twój e-PIT wpisze swoje dane:

 1. PESEL (albo NIP i datę urodzenia)

 2. kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r.

 3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np.: PIT-11) za rok 2018

 4. lub użyje profilu zaufanego.

Udostępnione zeznanie będzie zawierało informacje o dochodach od pracodawców ( m.in. z PIT-11 za 2018 r.) oraz dane o uldze na dzieci i organizacji pożytku publicznego na podstawie zeznania za rok 2017.

Następnym krokiem jest sprawdzenie swoich danych i możliwość:

 1. zaakceptowania zeznania bez zmian łącznie z pobraniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)

 2. dokonania zmian,

 3. odrzucenia zeznania i rozliczenia się samodzielnie w formie innej niż usługa
  Twój e-PIT. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

Jeśli podatnik nic nie zrobi i nie złoży innego zeznania za 2018 r. w jakiejkolwiek formie: elektronicznej lub papierowej system automatycznie dokona zatwierdzenia i złożenia zeznania do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Natomiast chcąc skorzystać z takich ulg podatkowych jak np.:

 • odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa, czy kultu religijnego,

 • wydatków na cele rehabilitacyjne,

 • użytkowanie internetu,

 • wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) lub

zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, będzie trzeba uzupełnić samodzielnie zeznanie po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT i dokonać prostych zmian.