Środa, 8 lipca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmianie forma i terminy składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R za rok 2018 r., terminy zwrotów nadpłat z zeznań rocznych, sposób składania zeznań rocznych.

 

I. Zmiany dla płatników – zakładów pracy:

Zgodnie z przepisami zmienionej ustawy termin do złożenia informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11A za rok 2018 upływa z dniem 31 stycznia 2019 r. Informacje te składa się wyłącznie w formie elektronicznej, nie można złożyć w formie papierowej.

 

II. Zmiany dla Podatników, którzy składają zeznania PIT-37 , PIT-38, PIT-36, PIT-36L:

Bardzo ważną i istotną zmianą jest termin zwrotu nadpłaty.

Nadpłaty z zeznań rocznych PIT-37, PIT-38, PIT-36 lub PIT-36L za 2018 rok złożonych w formie papierowej będą zwracane w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania.

Natomiast nadpłaty z zeznań złożonych za pomocą nowej usługi Twój e-PIT (dotyczy wyłącznie zeznań PIT-37 i PIT-38) oraz dla wszystkich zeznań złożonych w formie elektronicznej będą zwracane w skróconym terminie do 45 dni.

Co bardzo istotne termin do złożenia zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. został określony od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Konsekwencją tego uregulowania jest to, że zeznania złożone przed datą 15 lutego uznaje się za złożone w dniu 15 lutego, także terminy zwrotu i inne skutki prawne jakie wywołuje złożenie zeznania, zachodzą od daty 15 lutego 2019 r.

Najlepszą formą rozliczenia będzie w tym roku forma elektroniczna, która ułatwi sporządzenie zeznania, złożenie i szybszy zwrot nadpłaty.

III. Jak skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT i złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-38 w formie elektronicznej?

Prawidłowe pod względem formalnym ( np.: zawierające numer identyfikacyjny Podatnika) oraz rachunkowym informacje PIT, które złoży elektronicznie zakład pracy, pozwolą na przygotowanie w ramach nowej usługi Twój e-PIT dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowego PIT-37 oraz PIT-38 za rok 2018.

To system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne, na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane
z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej, czyli w zeznaniu za 2017 r.

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie udostępnione dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić i wysłać od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).

W tym celu podatnik po wyszukaniu odpowiedniej strony internetowej (podatki.gov.pl)
w zakładce Twój e-PIT wpisze swoje dane:

 1. PESEL (albo NIP i datę urodzenia)

 2. kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r.

 3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np.: PIT-11) za rok 2018

 4. lub użyje profilu zaufanego.

Udostępnione zeznanie będzie zawierało informacje o dochodach od pracodawców ( m.in. z PIT-11 za 2018 r.) oraz dane o uldze na dzieci i organizacji pożytku publicznego na podstawie zeznania za rok 2017.

Następnym krokiem jest sprawdzenie swoich danych i możliwość:

 1. zaakceptowania zeznania bez zmian łącznie z pobraniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)

 2. dokonania zmian,

 3. odrzucenia zeznania i rozliczenia się samodzielnie w formie innej niż usługa
  Twój e-PIT. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

Jeśli podatnik nic nie zrobi i nie złoży innego zeznania za 2018 r. w jakiejkolwiek formie: elektronicznej lub papierowej system automatycznie dokona zatwierdzenia i złożenia zeznania do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Natomiast chcąc skorzystać z takich ulg podatkowych jak np.:

 • odliczenie darowizny na cele krwiodawstwa, czy kultu religijnego,

 • wydatków na cele rehabilitacyjne,

 • użytkowanie internetu,

 • wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) lub

zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, będzie trzeba uzupełnić samodzielnie zeznanie po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT i dokonać prostych zmian.