Sobota, 5 grudnia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie im. Ryszarda Kapuścińskiego serdecznie zapraszają na oficjalne uroczyste otwarcie obiektu Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, które odbędzie się 24 stycznia 2020 roku o godz. 13.30.

Zadanie zostało zrealziowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

BENEFICJENT: Gmina Rejowiec Fabryczny

TYTUŁ: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny

OKRES REALIZACJI: od  24-06-2016 do 30-09-2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 481 201,57 zł

WKŁAD WŁASNY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY: 533 077,68 zł

DOFINANSOWANIE Z UE: 1 948 123,89 zł

UMOWA O DOFINANSOWANIE: RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16

PROJEKTANT: Pracownia Projektowa Megam Janusz Malinowski

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Usługowo- handlowe „STOLMUR” Zamość

CEL PROJEKTU:  Podniesienie dostępności i atrakcyjności wydarzeń kulturalnych organizowanych w GOK w Pawłowie dla podtrzymania tradycji „kultury regionu”. Cel ten będzie realizowany przez szczegółowe cele projektu, które obejmują: 1. Poprawę jakości infrastruktury i wyposażenia obiektu 2. Dostosowanie infrastruktury obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników obiektu. Dostęp do wysokiej jakości infrastruktury kultury dla wszystkich zainteresowanych, w tym osób zmarginalizowanych grup społecznych np. osoby niepełnosprawne, pozwoli osiągnąć znaczne korzyści społeczno-gospodarcze. Ponadto realizacja projektu będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w branżach związanych z kultura stworzeniem nowego miejsca pracy. 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA: Przedmiotem projektu są prace modernizacyjne prowadzone w budynku GOK w Pawłowie. Celem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku pod względem funkcjonalnym i architektoniczno-budowlanym, a w szczególności wykorzystania poddasza nad salą widowiskową na pracownie tematyczne, zapewnienia zaplecza dla sceny Sali widowiskowej, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, bhp, oraz innymi przepisami i normami budowlanymi. Efektem końcowym będzie zaangażowanie większej liczby mieszkańców gminy do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych.

 

images  Stary gok