Poniedziałek, 21 października 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

Jarmark Pawłowski Jarmark PawłowskiImpreza organizowana corocznie w pierwszą niedzielę sierpnia na wzór staropolskich jarmarków, promującej sztukę i rzemiosło ludowe z regionu Lubelszczyzny.

 
Miejscem imprezy jest miejscowość Pawłów / od 1470 r. do 1869r. miasto biskupie / - ośrodek garncarstwa - o którym pierwsze wzmianki pochodzą ze spisanych powinności mieszczan ustalonych za sprawą bpa chełmskiego Stanisława Jacka Święcickiego mówiące " Garncarze aby swey roboty Prostey Sztuki Siedemdziesiąt na każde Czwie Roku Garnków odnosili do dworu". Przed II wojną światową bardzo prężny i znany ośrodek rzemieślniczy ( w latach 1935 -36 na nieco ponad 300 gospodarstw około 200 stanowili rzemieślnicy) W połowie lat 30 XX wieku powstała spółdzielnia garncarska "Wyzwolenie".


03 0302 02Impreza Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody została "powołana do życia", aby prezentować i przybliżać twórczość ludową Lubelszczyzny. Na jarmarku oprócz wymienionych wcześniej zawodów prezentujemy również inne dziedziny tradycyjnego dla naszego regionu rzemiosła i sztuki ludowej (bednarstwo, wikliniarstwo, słomkarstwo, haft a także tradycyjne potrawy oraz kapele i zespoły folklorystyczne). Specjalnie dla uczestników jarmarku twórcy ludowi niektórych zawodów na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów, można również osobiście usiąść za kołem garncarskim czy warsztatem tkackim i popróbować jak wygląda praca twórcy ludowego. Dla uczestników organizowane są również liczne konkursy przybliżające rzemiosło ludowe (konkursy garncarskie, "stawiania" (montaż) beczek
i inne)


Dowodem na to, że JARMARK PAWŁOWSKI - GINĄCE ZAWODY jest wydarzeniem zauważalnym i znaczącym w województwie lubelskim jest nagroda "Perełka Lubelszczyzny" przyznana organizatorom przez Urząd Marszałkowski i Polskie "Radio Lublin" w 2004r. Od roku 2005 patronat nad naszą imprezą sprawuje Minister Kultury.

Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć Jarmark Pawłowski - Ginące Zawod - galeria zdjęć


Rok 2007


"Ginące Zawody - wspólne dziedzictwo kulturowe Polesia Wołyńskiego"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 oraz ze środków budżetu państwa.

Rejowiec FabrycznybugneighbourhoodUE

Celem organizacji projektu jest prezentacja, promocja i popularyzacja twórczości ludowej, rzemiosła artystycznego
z regionu Polesia Wołyńskiego jak najbardziej szerokiemu gremium społeczeństwa. Wykorzystując coraz większe zainteresowanie ogólnie rozumianą sztuką i rękodziełem ludowym chcemy przybliżyć dziedzictwo kulturowe młodemu pokoleniu w ramach uczestnictwa w warsztatach garncarskich. Twórcom i zespołom ludowym dajemy możliwość prezentacji i kiermaszu wyrobów na VI Jarmarku Pawłowskim - Ginące Zawody .

Działania będą polegały na zorganizowaniu:

  • 4 dniowych warsztatów garncarskich dla dzieci z Ukrainy i Polski, w czasie których zapoznają się z tradycyjnymi dla obu regionów technikami toczenia i zdobienia wyrobów garncarskich.
  • VI Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody w dniu 4 i 5.08.07 r.

» Program Imprezy (Pobierz)Cele założone w projekcie "Ginące zawody - wspólne dziedzictwo kulturowe Polesia Wołyńskiego" realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004 -2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG
Priorytetu 2. Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej oraz bezpieczeństwa na granicach unii europejskiej
Działanie 2.2. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
1.Zainteresowanie dzieci rzemiosłem garncarskim jako ginącym zawodem
2.Przybliżenie i prezentacja dorobku folklorystycznego, twórczości i rękodzieła ludowego terenów nadbużańskich Polski i Ukrainy / Lubelszczyzny i obwodu Starowyżywskiego/.
Wartość projektu - 39 344 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 29 508 PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa - 3 934,40 PLN
zostały osiągnięte.

Realizacja zamierzonych celów mikroprojektu przedstawiała się następująco:
1. Zorganizowano w dniach 31.07.07 - 4.08.07r.w Pawłowie warsztaty garncarskie dla dzieci z Ukrainy i Polski, w czasie których zapoznały się one z  tradycyjnymi dla obu regionów technikami toczenia i zdobienia wyrobów garncarskich. W warsztatach garncarskich wzięły udział 2 grupy dzieci z Polski i Ukrainy . w sumie 24 osoby(opiekunowie, garncarze, tłumacz).

Nasi garncarze

1 12 2

Dzieci na warsztatach garncarskich
31.07.2007 - 4.08.2007

3 34 45 56 67 78 8

Dzieci w trakcie organizowanych do Chełma, Lublina i Kazimierza Dolnego wycieczek zapoznały się z zabytkami i kulturą Lubelszczyzny. Na zakończenie warsztatów zorganizowano wystawę prac dzieci.

Wycieczka do Chełma - 2.08.2007 r.

9 99 99 99 99 99 9
Ognisko
9 9
Wycieczka Lublin -Kazimierz Dolny 4.08.2007
Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz DolnyJarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz DolnyJarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz DolnyJarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz DolnyJarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny Jarmark Pawłowski - Wycieczka Lublin-Kazimierz Dolny

2. Przygotowano i przeprowadzono VI Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody w dniu 4 i 5.08.07 r.
Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody swoim charakterem nawiązuje do tradycji i wizerunku staropolskich jarmarków. Ideą Jarmarku jest to, aby każdy, kto z różnych względów stał się uczestnikiem imprezy poczuł atmosferą dawnych czasów, przez kontakt i przebywanie wśród twórców ludowych, kiermasz rękodzieła, muzyki kapel, degustację tradycyjnych potraw po aktywny udział w wybranych przez siebie pokazach ginących zawodów (toczeniu na kole garncarskim, kowadle, wiklinie itp.), czy wspólnym śpiewaniu znanych piosenek ludowych. W roku bieżącym rozszerzyliśmy imprezę o dodatkowy dzień w ramach którego zaprezentowaliśmy dorobek lokalnych twórców ludowych, rozstrzygnięty został VII Powiatowy Konkurs Garncarski a Rejowieckie Stowarzyszenie Agroturystyczne przy wspólnym biesiadowaniu przeprowadziło wiele ciekawych konkursów.
W czasie trwania VI Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody na estradzie prezentowały swój dorobek artystyczny kapele i zespoły ludowe z terenu powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego i tomaszewskiego. Wykonywały one piosenki i przyśpiewki ludowe charakterystyczne dla swojego regionu i Lubelszczyzny. Namiastkę bogatego folkloru ukraińskiego mogliśmy wysłuchać dzięki zespołowi ludowemu z Ukrainy regionu starowyżywskiego.

22 22
W realizacji zadania ze strony partnera zagranicznego udział wzięli twórca ludowy, zespół ludowy wraz z władzami samorządowymi regionu Stara Wyżywka z Ukrainy. Władze samorządowe naszego partnera zagranicznego z Ukrainy przewidują dalszą współpracę w dziedzinie kultury oraz są zainteresowane rozszerzeniem o inwestycje z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Każdy zespół występujący na scenie posiadał 30 minutowy czas na swój występ a następnie przystawał wśród uczestników Jarmarku i tam również przygrywał wśród zwiedzających. Łącznie w trakcie trwania Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody wystąpiło 11 kapel i zespołów ludowych.
W roku bieżącym uczestnicy Jarmarku mieli okazję zapoznać się z wczesno średniowiecznym rzemiosłem, sztukami walki i wierzeniami, tradycyjnymi słowiańskimi potrawami zaprezentowanymi przez Wioskę Słowiańską z Wólki Bieleckiej. W kiermaszu udział wzięło 70 wystawców z Polski i twórcy ludowi z Ukrainy. Dla wszystkich wystawców organizatorzy zapewnili stoiska kiermaszowe wraz ze stolikiem i krzesłami.

Twórcy
Jarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - TwórcyJarmark Pawłowski - Twórcy Jarmark Pawłowski - Twórcy

W trakcie trwania Jarmarku Pawłowskiego - Ginące zawody odbywały się liczne konkursy. Oficjalnie podano wyniki VII Powiatowego Konkursu Garncarskiego. Dla uczestników odbywały się również konkursy toczenia na kole garncarskim oraz konkurs "stawiania" / składania / beczki na czas. Dla najmłodszych były konkursy wiedzy o ginących zawodach.

Jarmark Pawłowski - Garnki Jarmark Pawłowski - GarnkiJarmark Pawłowski - Garnki Jarmark Pawłowski - Garnki

 

Na zakończenie Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody odbyła się część kabaretowo - koncertowa. Wystąpił zespół Krywań z Zakopanego, kabaret "Drzazga. z Żółkiewki. "Złote przeboje" wykonał zespół "AMA" z GOK Horodło, zachęcając licznie zgromadzoną publiczność do wspólnego śpiewania. W roku bieżącym liczba uczestników przekroczyła 5000. VI Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody zakończył się zabawą taneczną na rynku w Pawłowie.

Krótki film z imprezy: