Piątek, 22 stycznia 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Logo RPO

Zgodnie z umową wykonawca czyli Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany Ryszard Dynarek z Rejowca Fabrycznego przekazał do użytku teren objęty remontem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa Wsi". Wyremontowany obszar stanowił II etap projektu pod nazwą "Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pawłów".
Celem projektu było stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku , całorocznego spędzania wolnego czasu. Operacja miała przyczynić się do stworzenia funkcjonalnego centrum rekreacyjno- sportowego miejscowości . Wyposażonego w podstawowe elementy infrastruktury publicznej , społeczno - kulturowej i sportowej, które sprzyjałby integracji społecznej mieszkańców, ich aktywizacji i szeroko rozumianego rozwojowi i poprawie jakości życia lokalnej społeczności.
Realizacja I etapu zadania opiewała na kwotę 346 134,20 zł.
Koszty całkowite realizacji danego etapu to 284 434, 08 zł.

Koszt całkowity projektu wyniósł 630 568,28 zł. Dofinansowanie do wykonania całości zadania z programu PROW wyniósł 323 995 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny samorządu Gminy Rejowiec Fabryczny. Pieniądze na tren cel w kwocie zostały przyznane Gminie Rejowiec Fabryczny w 2010. / umowa z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Nr. 00305 . 6922 . UM0300443/10 z dnia 22 X 2010r./
I etap zadania obejmujący remont boiska przy Zespole Szkół w Pawłowie rozpoczął się wiosną 2011 roku i zakończył się w terminie , przed rozpoczęciem roku szkolnego.
II etap rewitalizacji obejmował teren centrum miejscowości , od granicy działki Zespołu Szkół w Pawłowie do budynku Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego / bez remontu samego budynku/. Dzięki tej inwestycji na wspomnianym obszarze powstał plac zabaw dla dzieci oraz stanowiska tzw. "zielonej siłowni", które mają służyć młodzieży jak również starszym mieszkańcom naszej miejscowości, dbającym o sprawność fizyczną i ruchową.
Dla mieszkańców oraz wycieczek odwiedzających Izby Rzemiosła Pawłowskiego wykonano specjalne miejsce i palenisko do organizacji ogniska wraz z zestawem stołów i siedzisk wykonanych w formie beczek, które nawiązują do bogatych tradycji pawłowskiego rzemiosła bednarskiego.
Na remontowanym obszarze, znajdującym się bezpośrednio za budynkiem Ośrodka Kultury wykonano z kostki brukowej parking oraz chodniki łączące się z alejkami w pobliskim parku.
Innym ciekawym elementem małej architektury , o który wzbogacił się Pawłów jest fontanna. Jej kształt stanowią trzy prostokątne o różnej wysokości cokoły, na których usytuowane są leżące dzbany, z których wylewa się woda.
W tym miejscu należy również wspomnieć o zakupionej nieco wcześniej przez Gminę Rejowiec Fabryczny rzeźbie garncarza pracującego przy kole garncarskim. Owa rzeźba stanowi niemałą atrakcję turystyczną, przy której bardzo chętnie fotografują się osoby odwiedzające naszą miejscowość.
Odbioru terenu objętego II etapem remont dokonano w dniu 28 czerwca 2013r. Natomiast 20 lipca br. w obecności Wójta Zdzisława Krupy, Przewodniczącego Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosława Maziarza i Radnych Gminnych z Pawłowa oraz licznie przybyłych mieszkańców Proboszcz tutejszej Parafii ksiądz kanonik Wiktor Łopuch dokonał jego poświęcenia.

Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć Pawłów - teren objęty remontem w - galeria zdjęć