Piątek, 22 stycznia 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

W dniu 3 listopada br. w budynku świetlicy w Gołębiu miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pn. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczni "AKTYWNI" na terenie miejscowości Gołąb w okresie od pierwszego sierpnia do końca października 2012 r.

Zasadniczym celem realizacji projektu było zwiększenie szans edukacyjnych w środowisku wiejskim poprzez poprawę warunków edukacji dzieci i młodzieży w sołectwie oraz rozwijanie zainteresowań dorosłych mieszkańców wsi. Utworzenie wiejskiego punktu bibliotecznego ułatwi mieszkańcom m.in. dostęp do literatury popularnonaukowej , co ma istotne znaczenie zwłaszcza dla uczniów. Zamiarem autorów projektu była także aktywizacja lokalnej społeczności i zachęcenie jej do podejmowania działań na rzecz polepszenia warunków życia we własnym środowisku. Projekt pt. "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" skierowany był do wszystkich mieszkańców sołectwa Gołąb ,a miejscem jego realizacji była świetlica wiejska w miejscowości Gołąb. Pomysł zrodził się podczas posiedzenia członków Zarządu Stowarzyszenia "AKTYWNI" i wynikał z potrzeb lokalnej społeczności . Zgodnie z założeniami projekt obejmował pozyskanie zbiorów bibliotecznych i ich skatalogowaniu ,oraz pozyskaniu wyposażenia świetlicy (regały na książki). W realizację projektu bardzo aktywnie zaangażowali się sami mieszkańcy wsi. Ich wkładem własnym było zebranie makulatury ,z której sprzedaży zakupiono folię opakowaniową , odnowienie regału na książki, a także spisanie pozyskanych książek i ich oprawienie. Nad całością czuwała koordynator projektu Pani Barbara Świderczuk , pełniąca równocześnie funkcję sołtysa wsi Gołąb oraz Skarbnika Stowarzyszenia "AKTYWNI" .Źródłem pozyskania książek były darowizny od księgarni chełmskich ( Wydawnictwo TAWA, Księgarnia Lectura ) , bibliotek na terenie miasta i gminy Rejowiec Fabryczny ( Biblioteka Miejska w Rejowcu Fabrycznym i Gminne Biblioteka w Lisznie i Pawłowie) , stowarzyszeń działających na tym obszarze ( Promenada S12 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa ) , książki ofiarowane przez osoby prywatne , pracowników Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakupione przez Stowarzyszenie "AKTYWNI". W ciągu 3 miesięcy trwania projektu zebrano 530 egzemplarzy książek. W otwarciu Punktu Bibliotecznego udział wzięli mieszkańcy sołectwa Gołąb, Wójt Gminy Zdzisław Krupa oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia "AKTYWNI" ( Jolanta Dzikon , Dorota Porosiło , Małgorzata Mazurek oraz Agnieszka Hasiec-Bzowska). Uroczystości towarzyszył słodki poczęstunek oraz wieczorek poetycki przygotowany przez Panią Barbarę Świderczuk wspólnie z mieszkankami Gołębia (Krystyna Zawrzał, Henryka Flejmer , Agnieszka Bandosz , Agata Flis , Bożena Piekaruś).

Zarząd Stowarzyszenia "AKTYWNI" serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację projektu "Biblioteczka wiejska skarbcem naszej wiedzy" - mieszkańcom sołectwa Gołąb , sponsorom i ofiarodawcom , władzom samorządowym Gminy Rejowiec Fabryczny oraz członkom Stowarzyszenia "AKTYWNI".

Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska  - galeria zdjęć Projekt pn Biblioteczka wiejska - galeria zdjęć