Wtorek, 2 czerwca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

W Gminie Rejowiec Fabryczny od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w ramach pomocy de minimis.

Procedurę przyznania zwolnienia rozpoczyna się po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku do Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny. Zwolnienia zostaną przyznane w przypadku, gdy przedsiębiorca spełni łącznie wszystkie kryteria przyznania pomocy zawarte w uchwale.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres:

  • 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy
  • 2 lat- jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy
  • 3 lat- jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy.

Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania