Niedziela, 17 stycznia 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian
WŁAŚCICIEL: Gmina Rejowiec Fabryczny
POŁOŻENIE: Pawłów, ul. Lubelska
POWIERZCHNIA:
1,3534 ha
NUMERY DZIAŁEK:
1234/21, 1234/22
RÓŻNICA POZIOMÓW TERENU: 2m
POZIOM WÓD GRUNTOWYCH: 8m
PRZEZNACZENIE W MPZP: Teren przeznaczony dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa, usług oraz obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowa usługowa
OBECNE UŻYTKOWANIE: Nieużytkowany
POŁACZENIA TRANSPORTOWE:
 • Droga wojewódzka nr 839 Rejowiec-Cyców
 • Droga krajowa S-12 Piaski-Dorohusk
 • Bocznica kolejowa- Rejowiec Fabryczny (1 km)
 • Stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej- Zawadówka (12km)
 • Port Lotniczy Lublin (40 km)
UZBROJENIE TERENU:
 • Gaz ziemny- średnie ciśnienie PE DN 110
 • Sieć wodociągowa
 • Sieć telefoniczna
 • Sieć światłowodowa
 • Sieć kanalizacji sanitarnej
 • Linia średniego napięcia
 • Linia wysokiego napięcia- 900 m od granicy terenu
OSOBY DO KONTAKTU:

Anita Świąder,

Agata Laskowska,

tel. 82 566 45 45, e- mail: urzad@ug.rejowiec.pl

POBIERZ FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY DO POBRANIA
POBIERZ MAPY Uzbrojenie2020 Uzbrojenie2020EURO PARK EURO PARK
POBIERZ ZDJĘCIA 2 2 3 3 P 1 P 1 P2 P2