Piątek, 30 lipca 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

  • Do spraw Samorządu Gminy

tel. 0-82 5664 202, e-mail: r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l

 

  • Radca prawny - Ewa Szlichtyng - Głaz
  • Do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego - Inspektor Witold Kukiełka

poczta elektroniczna: o c @ u g . r e j o w i e c . p l

 

  • Do spraw obsługi sekretariatu - Agnieszka Hasiec - Bzowska

tel. 0-82 5664 211, poczta elektroniczna : u r z a d @ u g . r e j o w i e c . p l

 

Zakres obsługi:

•   Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Opis procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

•   Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi , w tym zabezpieczenie organizacji prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania GKRPA
- Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki na 2020 r.

- Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz usytuowania miejsc sprzedaży podawania napojów alkoholowych

- Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny odstępstwa od zakazu spożywaniaw napojów alkoholowych w miejscach publicznych

- Wniosek W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM OBJĘCIA OSOBY DZIAŁANIAMI PREWENCYJNYMI 


- Baza placówek, instytucji i stowarzyszeń działających w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

•   "Pełnienie funkcji Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2017-2020"
- Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2017 - 2020

- Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

- Ulotka dotycząca przemocy w rodzinie

Informacja "jesteś świadkiem przemocy?"

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego o możliwościach wsparcia na terenie m. Chełm

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Procedura Niebieskiej Karty- Informator

Plakat Niebieskie Karty

Plakat - Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Rejowcu Fabrycznym

Informator da osób dotkniętych przemoca w rodzinie

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie woj. lubelskiego

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie