Niedziela, 23 września 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

  • Do spraw Samorządu Gminy

tel. 0-82 5664 202, e-mail: r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l

 

  • Radca prawny - Ewa Szlichtyng - Głaz
  • Do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego - Inspektor Witold Kukiełka

poczta elektroniczna: o c @ u g . r e j o w i e c . p l

 

  • Do spraw obsługi sekretariatu - Agnieszka Hasiec - Bzowska

tel. 0-82 5664 211, poczta elektroniczna : u r z a d @ u g . r e j o w i e c . p l

 

Zakres obsługi:


•   Prowadzenie rejestru działalności gospodarczej.
Podejmowanie działalności gospodarczej - "jedno okienko".
- Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
- CEIDG - MW - dodatkowe miejsce wykonywania działalności gosp.
- CEIDG - PN - udzielone pełnomocnictwa.
- CEIDG - POPR - formularz dokonywania korekt.
- CEIDG - RB - Informacja o rachunkach bankowych.
- CEIDG - RD - wykonywania działalność gospodarcza.
- CEIDG - SC - udział w spółkach cywilnych.
- Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG.

Katalog stron internetowych, pomocnych dla osób prowadzących lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą:
http://www.witrynawiejska.org.pl" - Witryna Wiejska - zakładka "Przedsiębiorczość"
http://www.zrp.pl - Związek Rzemiosła Polskiego
http://www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://ksu.parp.gov.pl - Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
http://www.akademiaparp.gov.pl - Akademia PARP
http://www.pi.gov.pl - strona_glowna Portal Innowacji
http://www.srp.pl - Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych
http://www.roefs.pl - Europejski Fundusz Społeczny
http://inkubatory.pl - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
http://www.psz.praca.gov.pl - Portal Publicznych Służb Zatrudnienia
http://www.praca.gov.pl
http://www.gazeta-msp.pl
http://firma.money.pl
http://www.biznespartner.pl
http://firma.onet.pl
http://www.bankier.pl/firma
http://www.mg.gov.pl

•   Wydawanie i ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Opis procedury wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- Wniosek o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.
- Oświadczenie o wysokości sprzedaży.
•   Pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi , w tym zabezpieczenie organizacji prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania GKRPA
- Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki na 2017 r.
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
- Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia liczby punktów sprzedaży nap. alkoh.
- Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży nap. alkoh.
- Wniosek do komisji w sprawie skierowania na leczenie.
- Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

- Baza placówek, instytucji i stowarzyszeń działających w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie.

 

•   "Pełnienie funkcji Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2017-2020"
- Uchwała Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rejowiec Fabryczny na lata 2017 - 2020
- Informacja - STOP Przemocy
- Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

- Ulotka dotycząca przemocy w rodzinie

Informacja "jesteś świadkiem przemocy?"

Informacja Zespołu Interdyscyplinarnego o możliwościach wsparcia na terenie m. Chełm

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Procedura Niebieskiej Karty- Informator

Plakat Niebieskie Karty