Wtorek, 22 października 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

UCHWAŁA NR V / 20 / 2003 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 5 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rejowiec Fabryczny.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 , art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Gminy Rejowiec Fabryczny w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIII / 84 / 99 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 8 października 1999 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Rejowiec Fabryczny.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.