Wtorek, 22 października 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

§ 104

1.Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, mogą być też publikowane w prasie .
2.Jeżeli ustawa szczególna tak stanowi to przepisy gminne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego .
3. Uchwalenie i zmiana statutu oraz załączników do statutu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy .
4.Załączniki do statutu stanowią integralną część statutu .

§ 105

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie w szczególności przepisy:
1)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
2)ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2001 Nr 142,poz. 1593 z późn. zm./
3)ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U .Nr 155,poz.1014 z późn. zm./
4) ustawa z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32,poz.191 z późn. zm./
5) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz. U. Nr 106,poz.679 z późn. zm.