Środa, 29 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

§ 91

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy, dla których jest on zakładem pracy oraz w jednostkach pomocniczych gminy, gminnych jednostkach i zakładach budżetowych o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Zatrudnienie następuje na podstawie :

1) wyboru - wójt
2) powołania - zastępca wójta , skarbnik gminy i sekretarz gminy
3) umowy o pracę - pozostali pracownicy

§ 92

1. Ustalenia warunków pracy i płacy dla Wójta dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. Propozycję wynagrodzenia przedstawia przewodniczący Rady Gminy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dla zastępcy Wójta, Skarbnika, Sekretarza i pozostałych pracowników dokonuje Wójt gminy jako kierownik Urzędu Gminy .
3.Czynności z zakresu prawa pracy inne niż wymienione w ust. 1 wobec Wójta podejmuje Przewodniczący Rady Gminy.

§ 93

Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 94

Skarbnik gminy wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu oraz dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych .

§ 95

Szczegółowy zakres zadań i kompetencji stanowisk określa regulamin organizacyjny Urzędu Gminy.