Wtorek, 22 października 2019     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

Opracowanie Biala Ksiega szczepien1

Biała Księga Szczepień

§ 6

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów .

§ 7

Gmina wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność .

§ 8

Podstawowym celem gminy jest zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców gminy .

§ 9

Gmina w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców , realizuje zadania własne , w tym obowiązkowe oraz zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych i zadania przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumień , a także z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu .

§ 10

Zadania zlecone ustawowo oraz przyjęte w drodze porozumień są wykonywane po zapewnieniu gminie koniecznych środków finansowych na realizację tych zadań .

§ 11

1.W celu wykonywania tych zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i
zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi .

2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu .


§ 12

1. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
2.Gmina dla wspólnego realizowania zadań publicznych może przystąpić do związku międzygminnego.
3.Gmina może zawierać porozumienia z inną gminą w celu powierzania jej określonych zadań publicznych.