Poniedziałek, 18 czerwca 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
poczta el. : r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l
 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

 7 czerwca w Lublinie odbyła się Gala finałowa konkursu Promocji Gmin „BUSINESS excellence” organizowanym przez Lubelski Klub Biznesu. Program Promocji Gmin ma na celu wyróżnić te samorządy, które dzięki swoim działaniom polepszają warunki biznesowe. Docenione zostają wysiłki włożone w rozwój gospodarczy regionu. Gmina Rejowiec Fabryczny za swoje dokonania otrzymała tytuł Laureata Programu Promocji Gmin „BUSINESS excellence” w kategorii gmina wiejska. Jest to VII edycja programu, który ma na celu nie tylko promocję gmin, ale również stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. Gmina Rejowiec Fabryczny to prestiżowe wyróżnienie otrzymała w 2015 roku oraz 2017 roku.

IMGP9929 IMGP9929

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Chełmie podaje do publicznej wiadomości komunikat dotyczący zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

 

 pszczoy1 pszczoy1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację o koloniach letnich w 2018 r.,
których organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Krasnymstawie .

 

Czytaj więcej ...

24 maja 2018 roku odbyła się gala podsumowująca konkurs „ Gmina na 6 „ zorganizowanego przez Kurier Lubelski pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego .

6 6

 

 

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Czytaj więcej ...

 

 

WÓJT GMINY REJOWIEC FABRYCZNY O G Ł A S Z A

 pierwszy przetarg ustny , nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek: 767,768 obszaru 5,9352 ha. położonej w miejscowości Toruń gm. Rejowiec Fabryczny , pow. chełmski , woj. Lubelskie.

Księga wieczysta Nr ZA1K/00034857/3 - Sąd Rejonowy w Krasnymstawie. Nieruchomość nie posiada obciążeń , położona przy drodze gruntowej gminnej, teren płaski   Nieruchomość w/g Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rejowiec Fabryczny przeznaczona jest pod kopalnię piasku  

Cena wywoławcza nieruchomości : 388 100,00 zł. w tym 23 % VAT (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych ).

Wysokość wadium : 40 000. ( słownie : czterdzieści tysięcy złotych).

Minimalne postąpienie w przetargu: 4 000,00 zł. (słownie : cztery tysiące złotych) .  

Przetarg odbędzie się  dnia 05 czerwca 2018 r. o godz. 9 00 w siedzibie Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny pokój Nr 7

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne jeżeli najpóźniej do dnia

29 maja 2018 r. ( włącznie ) wpłacą wadium na rachunek bankowy Gminy Rejowiec Fabryczny PEKAO S.A. I O/Chełm Nr 93 1240 2223 1111 0010 5643 5024.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Mienia , Ochrony Środowiska

i Rolnictwa codziennie w godz. 830-1530 , telefonicznie 82-5664-545

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej ug.rejowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej .

 

Tradycyjnie już w pierwszą niedzielę sierpnia (5 sierpnia) zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków folkloru i tradycji ludowej do Pawłowa aby wziąć udział w XVII Jarmarku Pawłowskim "Ginące Zawody". Specjalnie dla uczestników Jarmarku twórcy ludowi na żywo demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście usiąść za kołem garncarskim, warsztatem tkackim czy i innym urządzeniem, które niegdyś służyło jako warsztat pracy dla wielu osób oraz popróbować własnych sił przy wykonywaniu dzieł rękodzielniczych. Dla uczestników organizowane są liczne konkursy tematycznie związane z ginącymi zawodami.

 

411x0 kolektory sloneczne 411x0 kolektory sloneczne

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny” złożony w czerwcu 2016 r. w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 został wybrany do dofinansowania. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem wymaganych dokumentów do umowy oraz aktualizacją wniosku i załączników. Na przełomie maja – czerwca zostanie podpisana umowa o dofinansowanie Projektu. W najbliższym czasie planowane są zebrania z osobami zainteresowanymi montażem instalacji solarnych, które podpisały stosowne umowy.

 

 

 

 

19 maja 2018r. upływa termin na zgłoszenie przez przedsiębiorców brakującego numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Brak wpisu we wskazanym terminie skutkować będzie wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji .

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XL sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 30 maja 2018r. o godzinie 12 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...