Środa, 20 października 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax 82 566 42 11
Ref. Organ.i Spr. Obyw. 825664202
Ref. Planow.i Inwest. 825664121
Ref. Gospod. i Ochrony Środow. 825664545
 
sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
epuap: /n5jc3yq45j/skrytka        
godziny pracy 730-1530
 
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         NIP: 563-21-58-413 
 

 


Rachunek podstawowy - wpłaty za podatki, wodę , ścieki oraz inne należności i opłaty: Bank Spółdzielczy w Cycowie:  

48 8191 1013 2004 4000 0806 0001

 

 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Cycowie:  91 8191 1013 2004 4000 0806 0003

 

wadia: Bank Spółdzielczy w Cycowie: 64 8191 1013 2004 4000 0806 0004

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 Apel A3 plakat Apel A3 plakat

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedłożony został  do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 25 października br. do godziny 15,00. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: r a d a @u g . r e j o w i e c .pl .

Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 26 października 2021r. o godz. 10,00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

 

Informacja Informacja

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej wchodzacej do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Działka oznaczona numerem 1465/1 obszaru 4,9395 ha położona jest w miejscowości Pawłów, na terenie Podstrefy Rejowiec Fabryczny. Nieruchomość położona w terenach przeznaczonych dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług.

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1372 / zwołuje  XXIX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 września  2021r.  o godz. 1000  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Porządek obrad do pobrania.

 

festiwal

 

Regulamin Przeglądu

 

Ankieta skierowana jest do mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla Projektu pn. Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. Pozwoli ona na zidentyfikowanie potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnych, umożliwi także zebranie opinii i rekomendacji w zakresie zaproponowanych wstępnie korytarzy nowoprojektowanej linii kolejowej.

 

Link do wypełnienia ankiety w formie online:
https://forms.gle/YwwboBdntqDferDt9

 

Link do materiałów:

https://drive.google.com/file/d/1oYEIRsiIofGFrRUInqbjMQggdEyD1vfa/view?usp=sharing

 

komunikat komunikat Komunikat2 Komunikat2

 

 

 

 

 ogloszenie pawlow1 ogloszenie pawlow1

 

Ze względu na liczne zapytania mieszkańców dotyczące budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny, umieszczamy informację od firmy FIBEE - inwestora i beneficjenta Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji pozwalającej sprawdzenie na mapie punktów dostępu polskiej sieci światłowodowej znajdującej się pod linkiem https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/