Sobota, 5 grudnia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax 82 566 42 11
Ref. Organ.i Spr. Obyw. 825664202
Ref. Planow.i Inwest. 825664121
Ref. Gospod. i Ochrony Środow. 825664545
 
sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
epuap: /n5jc3yq45j/skrytka        
godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: Bank Pekao S.A. O/Chełm nr 55 1240 2223 1111 0010 9324 6335

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713,z późn.zm. / zwołuje  XXII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  8 grudnia  2020r.  o godz100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/28 i 316/29).

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/39).

 

Czytaj więcej ...

 

W związku ze zmianą siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 4 grudnia 2020r.

biuro będzie nieczynne.

 

 Od dnia 7 grudnia 2020 r. interesantów zapraszamy
do nowej siedziby pod adresem Krasne 31 (Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Krasnem).

Dotychczasowe numery telefonów, faksu i adres
e-mail pozostają bez zmian. Jedynie w związku z czynnościami technicznymi dotyczącymi zmiany siedziby w dniach od 01.12.2020r. do 04.12.2020r. nastąpi przerwa w realizacji usług drogą telefoniczną i internetową.

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

1.       mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,

2.       SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

Treść ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami do pobrania zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Rejowiec Fabryczny i na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym.

 

 

  Magdalena Całko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rejowcu Fabrycznym

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg ustny, ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wólka Kańska (działka nr 400).

Czytaj wiecej ...

 

Zarządzenie Nr 67 / 2020

Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

z dnia 02 listopada 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Rejowiec Fabryczny.

Na podstawie art. 11 ust.1, art.12 ust.1 i art.13 ust.1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) zarządzam ,co następuje :

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarza Gminy Rejowiec Fabryczny

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacja o ogłoszeniu konkursu podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejowiec Fabryczny oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdzisław Krupa

Wójt Gminy

 

Szczegółowe informaacje w BIP UG Rejowiec Fabryczny - zakładka Ogłoszenia

 

Zasady ochrony drobiu1 Zasady ochrony drobiu1 Zasady ochrony drobiu2 Zasady ochrony drobiu2

 

Telefony rachm Telefony rachm