Poniedziałek, 16 stycznia 2017     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
poczta el. : r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l
 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

Zaproszenie liszno zaproszenie pawlow

Zal21

 

Obraz 125 Obraz 125

 

Informacja o ZI.pdf6

 

 

Ulotka

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 i 395 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Pismo Powiatowy Lekarz Wet1 Pismo Powiatowy Lekarz Wet1

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełniania ankiety dotyczącej opracowania Gminnego Planu Rewitalizacji. Państwa opinia pozwoli na opracowanie Programu dla Gminy Rejowiec Fabryczny, który pozwoli na rewitalizację terenów gminy. Ankieta dostępna jest na stronie Facebook Gminy Rejowiec Fabryczny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rejowiec fabryczny w pokoju nr 7, oraz pod linkiem  https://www.ankietka.pl/ankieta/250802/plan-rewitalizacji-dla-gminy-rejowiec-fabryczny.html

tablica prow1 tablica prow1

 

W pażdzierniku zakończono realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112776 L Kanie Stacja- Liszno Kolonia ( Koziniec)". Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycjizwiązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Operacja maiąła na celu skrócenie mieszkańcom miejscowości Liszno Kolonia dojazdu do obiektów użyteczności publicznej. Roboty wykonano na odcinku drogi o długości 3,4 km. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, przepusty, podbudowa, nawierzchnia zjazdy, oznakowanie i roboty wykończeniowe, chodnik ze zjazdami. Roboty budowlane na drodze gminnej wykonała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Włodawa Sp. z o.o. z siedzibą w Strupinie Dużym.  

bozenarodzenie2016

 

Impreza cykilczna organizowna od 15 lat przez Gminę Rajowiec Fabryczny Jarmark Pawłowski - "Ginące Zawody" zajęła trzecie miejsce w konkursie organizowanym przez Nowy Tydzień Chełmski na Najlepszy Produkt Turystyczny Powiatu Chełmskiego w 2016 roku w kategorii wydarzenai cykliczne. Głosowanie trwało przez kilka miesięcy, a uroczyste wręczenei nagród miało miejsce 18 grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Chełmie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.

 

IMGP7210 IMGP7210   IMGP7211 IMGP7211