Wtorek, 23 stycznia 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
poczta el. : r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l
 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

Gmina Rejowiec Fabryczny poszukuje cętnych do adopcji trzech piesków. Więcej informacji pod numerem tel. 82 566 45 45.

 

IMGP9704 IMGP9704  IMGP9696 IMGP9696  IMGP9699 IMGP9699

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przeatrg na zbycie działek niezabudowanych połozonych w miejscowości Krzywowola i Kanie-Stacja

Ogłoszenie o przetargu Krzywowola

Ogłoszenie o przetargu Kanie-Stacja

 

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

 

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Rejowiec Fabryczny na spotkanie informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. Podczas spotkań zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu.

Termin i miejsce spotkania: 26 stycznia 2018 r., godzina 12.00, Miejski Ośrodek Kultury DWOREK w Rejowcu Fabrycznym (ul. Lubelska 24A).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dn. 19 stycznia 2018 pod nr tel. 82 5663 474.

 

grafika projket wspolpracy

 

 

zimowisko zimowisko  Informacja do pobrania

Wójt Gminy Rejowiec fabryczny podaje do publicznej wiadomości ogłoszenei o trzecim przetargu nieogranicznym na działki połozone w miejscowości Kanie.

Informacja o przetargu do pobrania

 

W związku z przystąpieniem do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pawłów istnieje możliwość składania uwag i wniosków dotyczących opracowania ww. dokumentu. Uwagi i wnioski należy zgłaszać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

 

Do pobrania:

Sprawozdanie ze spotkania w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pawłów.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Informuje, że 13 grudnia  2017 r. w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dostępności modernizowanego dworca PKP Kanie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PKP Nieruchomości Kraków  i Oddział Lublin Radni Rady Gminy, Powiatu, Rada Sołecka miejscowości Kanie-Stacja ,przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych przedstawili możliwości i warianty modernizacji dworca w zakresie ułatwień dla pasażerów.    

Zebrani jednoznacznie wypowiedzieli się za modernizacją obecnego budynku wraz z urządzeniem docelowego parkingu dla podróżnych.

W ramach organizacji przestrzeni budynku istnieje możliwość wygospodarowania pomieszczeń dla działalności komercyjnej tj. handlowej, usługowej (fryzjer ,kosmetyczka, klub fitness itp.), pocztowej, biurowej ( doradztwo podatkowe ) i innej .

W związku z powyższym zapraszamy osoby fizyczne i prawne oraz  podmioty poszukujące pomieszczeń do prowadzenia działalności o zgłaszanie potrzeb do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny, ul Lubelska 16 - Referat Mienia Ochrony Środowiska i Rolnictwa , tel. 82 56 64 545 , e-mail : geodezja@ug.rejowiec.pl  do 31 marca 2018 r. 

 

IMGP9579 IMGP9579

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13,w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2018 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Impreza cykliczna organizowana od 16 lat przez Gminę Rejowiec Fabryczny Jarmark Pawłowski - "Ginące Zawody" zajęła I  miejsce w konkursie organizowanym przez Nowy Tydzień Chełmski na Najlepszy Produkt Turystyczny Powiatu Chełmskiego w 2017 roku w kategorii wydarzenia cykliczne. Głosowanie trwało przez kilka miesięcy, a uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 17 grudnia br. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Chełmie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za oddane głosy.

 

 IMGP9624 IMGP9624            IMGP9626 IMGP9626