Sobota, 25 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
poczta el. : r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l
 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie-Stacja.

 

Czytaj więcej ...

Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie im. Ryszarda Kapuścińskiego serdecznie zapraszają na oficjalne uroczyste otwarcie obiektu Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, które odbędzie się 24 stycznia 2020 roku o godz. 13.30.

Zadanie zostało zrealziowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

BENEFICJENT: Gmina Rejowiec Fabryczny

TYTUŁ: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny

OKRES REALIZACJI: od  24-06-2016 do 30-09-2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 481 201,57 zł

WKŁAD WŁASNY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY: 533 077,68 zł

DOFINANSOWANIE Z UE: 1 948 123,89 zł

UMOWA O DOFINANSOWANIE: RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16

PROJEKTANT: Pracownia Projektowa Megam Janusz Malinowski

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Usługowo- handlowe „STOLMUR” Zamość

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 506 / zwołuje XIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  27 stycznia   2020r.  o godz.100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Czytaj wiecej ...

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w biurze Stowarzyszenia w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Mickiewicza 3, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Na spotkanie zapraszamy zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania przedsiębiorców prowadzących działalność (siedziba firmy lub oddział) na terenie jednej z gmin członkowskich LGD (gmina Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny).

Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania. Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 21 lutego 2020 do 13 marca 2020.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje telefoniczne zgłoszenie udziału w spotkaniu pod nr 82 5663 474. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 stycznia.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy dostępną liczbę miejsc zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie.

 Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEONE1 Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEONE1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13, w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2020 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

wylaczenie pradu

dyzury1

 

Poniżej znajduje się informacja dla hodowców drobiu dotycząca ptasiej grypy:

 

1. Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

2. Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 Harmonogram odpady1 Harmonogram odpady1