Poniedziałek, 20 lutego 2017     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 082 566 42 11
fax. 082 566 42 11
poczta el. : r a d a @ ug . r e j o w i e c . p l
 sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
adres skrzynki: /n5jc3yq45j/skrytka         godziny pracy 730-1530
 
Konto bankowe: Pekao S.A. O/Chełm
nr 82 1240 2223 1111 0000 3594 8177
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         
NIP: 563-21-58-413 
 

 


Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 

Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 446/ zwołuje XXV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 lutego  2017r. o godzinie 900 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie.

 

Czytaj więcej ..

 

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, dotycząca unormowań w zakresie wycinki drzew lub krzewów. Nowelizacja ta wprowadza zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiana ta nie dotyczy nieruchomości stanowiących własność osób prawnych oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Nowelizacja podwyższa m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń będą zwolnione drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

 

Pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Biblioteka Publiczna w Lisznie wzorem lat ubiegłych zorganizowała cykl zajęć dla dzieci w ramach tegorocznych ferii. Łącznie w zajęciach, które odbyły się w okresie od 16 do 27 stycznia wzięło udział 79 uczestników. Działanie było skierowane do dzieci w wieku 6 – 12 lat nie wyjeżdżających nigdzie na ferie.

W programie zimowej oferty znalazły się zajęcia literacko – plastyczne, podczas których dzieci m.in. zapoznały się z powieścią autorstwa M. Haig pt. „Chłopiec zwany gwiazdką” i wykonały do niej  ilustracje oraz w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka  głośno odczytano najpiękniejsze wiersze Ireny Suchorzewskiej o babci jak również wierszowaną opowieść z morałem o parze staruszków J. I. Kraszewskiego pt. „Dziad i baba”  i wykonano laurki dla solenizantów. Powstały  także przepiękne „Snow Globe” czyli śnieżne kule, które podobnie jak reszta prac plastycznych wzbogaciły biblioteczną wystawkę.

 

 Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości wyniki konkursu na udzielenie dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w 2017 roku

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

Sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania oprsykiwacze należy zgłosić do  WIORiN oddział w Chełmie, ul Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm. Niedopełnieni tego obowiązku może skutkować karą

W załączeniu do pobrania i druk ogłoszenia i oświadczenia

 

opryskiwacze1 opryskiwacze1

 NL informacja prasowa 06.02.2017 pomagam.im1 NL informacja prasowa 06.02.2017 pomagam.im1

 

SAMOOBRONA KOBIET1 SAMOOBRONA KOBIET1

 

plakat a3 targi pracy 2017 plakat a3 targi pracy 2017

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2017 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego 

W 2017 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

 

komunikat PIW1 komunikat PIW1