Poniedziałek, 29 listopada 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

naglowek

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Gminy Rejowiec Fabryczny. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące naszej gminy, adresy, numery, telefonów instytucji działających na jej terenie. Przedstawimy Państwu również oferty gospodarstw agroturystycznych w gminie.
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel/fax 82 566 42 11
Ref. Organ.i Spr. Obyw. 825664202
Ref. Planow.i Inwest. 825664121
Ref. Gospod. i Ochrony Środow. 825664545
 
sekretariat: u r z a d @ ug . re j o w i e c . p l
Skrzynka podawcza:
epuap: /n5jc3yq45j/skrytka        
godziny pracy 730-1530
 
                 Gmina Rejowiec Fabryczny                         NIP: 563-21-58-413 
 

 


Rachunek podstawowy - wpłaty za podatki, wodę , ścieki oraz inne należności i opłaty: Bank Spółdzielczy w Cycowie:  

48 8191 1013 2004 4000 0806 0001

 

 Konto bankowe do wpłaty na odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Cycowie:  91 8191 1013 2004 4000 0806 0003

 

wadia: Bank Spółdzielczy w Cycowie: 64 8191 1013 2004 4000 0806 0004

 

Film Promocyjny o Gminie Rejowiec Fabryczny

 

layoutAktualnościlayout

 Informacje na temat Gospodarki Odpadami Komunalnymi znajdują się w zakładce Ochrona Środowiska

 

info zl

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1372, z późn. zm.  / zwołuje  XXXI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 listopada  2021r.  o godz. 10 00  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Czytaj więcej ...

 

Gmina Rejowiec Fabryczny otrzymała 10 603 000 zł z programu Polski Ład. Dzięki dofinansowaniu zostaną zmodernizowane drogi na terenie gminy oraz infrastruktura wodna i kanalizacyjna.

 

Wójt Gminy Rejowiec

 

Z  dniem 7 listopada 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz 1000 i 1393) w związku z powyższym w dniu 5 listopada 2021 od godz. 1200 składanie wniosków o dowód osobisty jak również odbiór dowodu osobistego z przyczyn technicznych będzie niemożliwy.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pawłów. Działka nr 1203/7, obszaru 0,1843 ha, położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Czytaj więcej ...

 Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021 gotowe 01 Plakat A3 badanie kontrolne NSP 2021 gotowe 01

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działki nr 316/15, 316/16, 316/17, 316/18, 316/19, 316/20). Działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

 

Czytaj więcej ....

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1372 / zwołuje  XXX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 października   2021r.  o godz. 9 00  w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 Apel A3 plakat Apel A3 plakat

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że rozpoczęły się prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Gminy Rejowiec Fabryczny na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedłożony został  do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Gminy Rejowiec Fabryczny, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje (w załączeniu). Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 25 października br. do godziny 15,00. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: r a d a @u g . r e j o w i e c .pl .

Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na dorocznym spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 26 października 2021r. o godz. 10,00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.