Poniedziałek, 23 października 2017     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

 

Rewitalizacja jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki.

Rewitalizacja jest przedsięwzięciem zintegrowanym i partnerskim. Głównymi partnerami są mieszkańcy i użytkownicy obszaru rewitalizacji, którzy biorą aktywny udział w podejmowaniu ważnych decyzji (partycypacja).

Gminny Program Rewitalizacji określi kierunki dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Program będzie stanowił podstawę do podjęcia zintegrowanych działań na zdegradowanych obszarach Gminy Rejowiec Fabryczny wymagających rewitalizacji (ożywienia). Dodatkowo umożliwi on skuteczne pozyskiwanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych będzie kompleksowym i efektywnym procesem, mającym na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej, przy aktywnym udziale i współpracy ze społecznością lokalną , organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

W ramach opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy będą realizowane spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami.

 

 PLAKAT rewitallizacja1 PLAKAT rewitallizacja1

Czytaj więcej

 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

 

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Rejowiec Fabryczny rozpoczynają się od diagnozy problemów społeczno-gospodarczych. Planowane są badania w formie ankiet bezpośrednich, spacery badawcze z mieszkańcami, spotkania w poszczególnych miejscowościach gminy oraz spotkania z przedsiębiorcami, osobami prowadzącymi lub zamierzającymi podjąć działalność gospodarczą, organizacjami pozarządowymi.

 

Poniżej harmonogram spotkań konsultacyjnych w sprawie REWITALIZACJI: