Sobota, 25 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Powstanie gminy
Gmina Rejowiec Fabryczny jest najmłodszą jednostką terytorialną w województwie Lubelskim. Po oddzieleniu się od miasta Rejowiec Fabryczny rozpoczęła samodzielny byt w lipcu 1991 roku na mocy decyzji Rady Ministrów z grudnia 1990 r.

Rys historyczny

1359 Pierwsza wzmianka o wsi Łyszcz k. Chełma
1419 Król Wł. Jagiełło przekazuje łacińskim biskupom chełmskim wieś Łyszcz.
I poł. XV w. Bp Jan Biskupiec funduje w Łyszczu kościół pw. św. Marcina. Jan Długosz wymienia wieś Liszno w "Liberum Beneficjorum".
1487 W dokumentach pojawia się po raz pierwszy nazwa Pawłów - miasta będącego własnością biskupów chełmskich, założonego przez bp Pawła z Grabowa na polach wsi Łyszcz.
1531 W Pawłowie powstaje cerkiew prawosławna pw. św. Barbary. Pierwszy zapis w dokumentach o wsi Kanie - jest tu cerkiew parafialna pw. św. Piotra i Pawła.
14.09.1538 Do nowo wybudowanego kościoła przeniesiono parafię Łyszcz.
XVII w. Zanika nazwa Łyszcz - wieś wchłania miasto Pawłów.
1604 Pierwszy kościół w Pawłowie.
1647 Erygowanie parafii unickiej w Kaniem.
1657 Wojska Rokoczego łupią Pawłów i palą kościół.
1720 Budowa nowej cerkwi unickiej w Pawłowie.
1744 Antoni Siła Nowicki - miecznik chełmski, funduje nowy kościół w Pawłowie.
1799 Seweryn Rzewuski, podczaszy koronny, wznosi dwór w Kaniem.
1818 Pawłów przestaje być miastem biskupim.
1848 Książe Mieczysław Woroniecki buduje pałac w Kaniem - siedzibę rodową.
1867 Cerkiew gregokatolicka w Kaniem staje się świątynią prawosławną.
1869 Pawłów traci prawa miejskie.
1877 Budowa Kolei Nadwiślańskiej ze satacją kolejową Kanie.
1880 W Kaniem mieszka 320 prawosławnych i 140 katolików. We wsi są 2 młyny - wodny i wiatrak. W Pawłowie mieszka 768 osób. Jest tu drewniany kościół, cerkiew i szkoła oraz liczne warsztaty rzemieślników - garncarzy.
1905 Akt tolerancyjny, parafii katolickiej w Pawłowie gwałtownie zwiększa  liczbę wiernych.
1905-6 Manifestacje patriotyczne w Pawłowie.
1912 Powstaje nowy kościół w Pawłowie wg projektu Stefana Szyllera - dotychczasowy zostaje przeniesiony do parafii pw. św. Michała w Lublinie, a w 1937 roku - do Kazimierzówki pod Świdnikiem.
1915 Prawosławny proboszcz wywozi z cerkwi w Kaniem cudami słynący obraz Matki Boskiej Kaniowskiej. Obraz ginie w Rosji.
1919 Erygowanie w Kaniem parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Piotra i Pawła Apostołów.
1937-8 Budowa nowego kościoła w Kaniem.
09-1939 W Pawłowie stacjonuje sztab Frontu Północnego gen. Dąb-Biernackiego.
1943 Masakra w Lisznie w odwecie za akcję partyzantów na pociąg niemiecki w rej. stacji Kanie.
1944 Pałac w Kaniem zostaje oddany na potrzeby opieki społecznej. Mieści się w nim Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet.
1961 Budowa zakładów silikatowych w Kaniem.
1979 Budowa domu kultury w Pawłowie.
01-07-1991 Gmina Rejowiec Fabryczny rozpoczyna samodzielny byt
1991-1994 Rozbudowa szkół w Pawłowie i Lisznie. Likwidacja ręcznych central telefonicznych w Kaniem i Pawłowie - podłączenie miejscowych abonentów do centrali automatycznej w Rejowcu Fabryczny. Powstają wodociągi we wsiach Wólka Kańska, Wólka Kolonia, Kanie i Krasne.Herb gminy
Herb  Herbem Gminy jest złoty kielich na prawym niebieskim polu tarczy dwudzielnej w słup i srebrna oksza
z toporzyskiem złotym w lewym polu czerwonym. W opinii dr Janusz Łosowski w sprawie herbu gminy Rejowiec Fabryczny możemy przeczytać między innymi o jego genezie.
...Swoimi elementami nawiązuje do pieczęci używanej przez magistrat w Pawłowie. W literaturze naukowej jest znana tylko jedna pieczęć Pawłowa. Wyobrażała ona kielich mszalny umieszczony
na tarczy co pozwala na traktowanie wyobrażenia napieczętnego jako herbu miejskiego. Napis napieczętny , czyli legenda  SIGILLUM CIVITATIS PAWLOWEN(SIS) informowała, że nie stanowi własności tylko jednego z organów władzy miejskiej rady bądź ławy. Uwierzytelniano nią dokumenty
z lat 1778 i 1787, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Muzeum Narodowym
w Warszawie jeszcze w okresie przedwojennym, ale nie zachowały się do naszych czasów. Informacje o nich zawdzięczamy znanemu badaczowi polskiej heraldyki miejskiej M.Gumowskiemu i zostały zawarte w jego pracy: " Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego", opublikowanej w Lublinie
w 1959 roku. ...
... Skoro więc Pawłów posiadał herb używany w XVIII wieku, a może nawet i wcześniej,
powinien on się stać elementem herbu obecnej gminy Rejowiec Fabryczny. ...
... Taki kształt pozostawałby  w zgodności z tradycją historyczną i heraldyczną, potwierdzając wyraźny związek gminy z pobliskim miastem....