Poniedziałek, 30 marca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

tel. 0-82 5664-211 wew.37,36

Skarbnik Gminy: MAŁGORZATA BABIJCZUK (Oświadczenie majątkowe)

Zadania: przygotowanie projektu budżetu gminy, realizacja palnu dochodów i wydatków budżetowych, kontrola gospodarki finansowej jednostek, ewidencja środków trwałych, prowadzenie księgowości budżetowej syntetycznej i analitycznej budżetu gminy i funduszy celowych, prowadzenie księgowości szkół publicznych.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Mirosława Stasińska tel. 0-82 5664-211 wew.36

Stanowisko ds. księgowości oświaty - Jolanta Dzikoń tel. 0-82 5664-211 wew.36

Kasa - Halina Zduńczuk tel. 0-82 5664-211 wew.41

Stanowisko ds. rozrachunków - Beata Krukowska tel. 0-82 5664-211 wew.33 

Referent- Anita Stadnik-Sadło tel. 0-82 5664-211 wew. 36


Do zakresu działania Wydziału Finansowego w szczególności należą:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu gminy, Urzędu i jednostek oświatowych
 2. opracowywanie programów i prognoz finansowych gminy
 3. dokonywanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie Wójtowi swoich propozycji w celu racjonalnego gospodarowania środkami budżetowym
 4. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek oświatowych
 5. prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych gminy
 6. prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy
 7. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu
 8. prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości w zakresie finansowo - księgowym
 9. organizowanie  i kontrola obiegu dokumentacji finansowo - księgowej gminy
 10. prowadzenie spraw finansowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych i prowadzonych w ramach porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej
 11. rozliczanie inwentaryzacji oraz dokonywanie umorzeń środków trwałych
 12. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych.

Tryb załatwiania spraw

Miejsce składania w/w dokumentów:

 1. Bezpośrednio w Wydziale Finansowym - pokój Nr 6

Uwagi:
Szczegółowych informacji udzielają:

 • Mirosława Stasińska - pokój Nr 6, tel. (082) 5664-211, wew. 36
 • Jolanta Dzikon - pokój Nr 6, tel.(082) 5664-211, wew. 36