Sobota, 19 września 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  23 września  2020r.  o godz100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Czytaj więcej ...

Gmina Rejowiec Fabryczny zachęca do obejrzenia folderu o atrakcjach turystycznych powiatu chełmskiego http://pagorychelmskie.pl/ 

 

Plakat II Wojewdzkie wito Miodu krzywe Plakat II Wojewdzkie wito Miodu krzywe

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje po publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1203/5).

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XIX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  28 sierpnia  2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie - Stacja (działka nr 316/47 i 316/48).

Czytaj więcej...

 granainstrumentach1 granainstrumentach1

 Plakat COVID 191 Plakat COVID 191

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2020 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosić będzie:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Zrób to ze mną mamo- tato. Nadaj drugie życie odpadom".

Regulamin konkursu do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

 107475273 3014216628699795 8841873969603826210 o 107475273 3014216628699795 8841873969603826210 o

 

Bazy teleadresowe  istniejącej infrastruktury podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie woj. lubelskiego

2. Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Ogoszenie

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie - Stacja (dz. nr 316/36, 316/40, 316/46,316/45, 316/44, 316/50). Działki położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Ogłoszenie

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XVIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  30 czerwca 2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej...

 O G O S Z E N I E rada programowa1 O G O S Z E N I E rada programowa1

Formularz zgłoszenia

Wniosek

Klauzula RODO

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny – Gminny Komisarz Spisowy w Rejowcu Fabrycznym ogłasza w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., który odbędzie się w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny,

3) cieszyć się nieposzlakowana opinią,

4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto kandydat, powinien:

- ze względu na specyfikację pracy być sprawny fizyczne,

- posiadać zdolności interpersonalne,

- posiadać zdolność obsługi komputera oraz innych urządzeń mobilnych,

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej.

 

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Szkolenia odbędą się w dniach od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Podczas szkolenia i egzaminu kandydaci na rachmistrzów terenowych posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (szkolenie i egzamin realizowany będzie za pomocą aplikacji e/m – learning). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

Kandydaci mogą składać zgłoszenia od dnia 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w siedzibie Gminnego Biura Spisowego, mieszczącego się w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (082)-566-45-45.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Gminny Komisarz Spisowy

Zdzisław Krupa

 

Do pobrania:

Zgłoszenie

Oświadczenie kandydata na rachmistrza

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

WZR plakat rachmistrz 3 wersje 3 WZR plakat rachmistrz 3 wersje 3

 

 

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny  informuje rolników z terenu gminy o punktach zbierania odpadów, powstających w wyniku prowadzenia działalności rolniczej m.in. folie po sianokiszonce, worki foliowe po nawozie i pelecie, worki typu Big-Bag:

PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 - folie po sianokiszonce, folie po belotach białe i zielone, worki foliowe po nawozie i pelecie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera sznurków, folii czarnej i czarno-białej, siatek po belach i folii tunelowej).

Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej, worki po nawozach.

Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)- opony rolnicze.

 

dni pola plakat www 

 

 OGOSZENIE1 OGOSZENIE1