Poniedziałek, 30 marca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Zarzdzenie Wjta 16.2020

 

komunikat1

 

Komunikat!

Od dnia 16 do 27 marca punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

W tym okresie uruchomiony będzie adres e-mail, na który mogą zgłosić państwo potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej pomocy na odległość w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-meil wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztó odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wnios wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie powiatu chełmskiego
w zakładce nieodpłatna pomoc prawna www.powiatchelmski.pl

Adres e-mail na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelmski@gmail.com

 

Wniosek do pobrania

 

Informacja koronawirus1

 

Infor korona1

 

W związku z dynamiczną sytuacją i podjętymi na szczeblu rządowym decyzjami, informuję, że szkoły w Gminie Rejowiec Fabryczny będą w dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) pracowały w systemie awaryjnym - to jest nie będzie zajęć lekcyjnych, jednak dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dla których Rodzic nie zdąży zapewnić opieki, będzie sprawowana opieka nauczycieli. W związku z niewiadomą co do ilości dzieci, nie będą w tych dniach czynne stołówki ani świadczone wyżywienie.

Od 16 marca do 25 marca zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej praca przedszkoli i szkół zostaje zawieszona i dzieci nie będą uczęszczały do tych placówek. Ministerstwo apeluje jednocześnie, aby w czasie gdy nie będzie zajęć lekcyjnych dopilnować by dzieci, młodzież nie organizowała w tym czasie masowych spotkań, zabaw itp.

Jednocześnie informuję, że przyjęta przez Sejm specjalna specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni na opiekę nad dziećmi do lat 8. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa Zdrowia (druk ZUS Z-15 A). Zasiłek opiekuńczy należy się mamie lub tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa. Takie oświadczenia będzie można przedkładać swoim pracodawcom gdy nie będzie możliwości świadczyć osobiście opieki nad dzieckiem do 8 roku życia.

Plakat1a

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że unieważnia drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłów

 

Czytaj więcej ....

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Wólka Kańska - Kolonia.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie - Stacja, działki nr 316/51 i 316/52.

 

Czytaj więcej ...

 

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne1 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne1

 

wylaczenie pawlow

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 506, ze zm. / zwołuje XV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  27 lutego   2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Czytaj więcej ...

Plakat 1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości wyniki konkursu na udzielenie dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w 2020 roku.

Czytaj więcej ...

 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że w związku zodnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczonena stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/ 

Kultywują staropolskie tradycje, obyczaje, promują ludową kulturę i sztukę oraz przysmaki regionalnej kuchni, aktywizują lokalne społeczności, wspierają rozwój przedsiębiorczości,  integrują mieszkańców. Długo jeszcze by wymieniać zasługi, jakie dla naszego dziedzictwa i rozwoju obszarów wiejskich i ich mieszkańców mają Koła Gospodyń Wiejskich. Warto je docenić i lansować. Redakcja tygodnika „Nowy Tydzień” ogłosiła I edycję Wielkiego Konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”. A zwycięzcy, na zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek, pojadą na wycieczkę do Strasburga, zwiedzić Parlament Europejski! Dodatkowo do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu AGD. Warto, zatem zgłosić swoje Koło i wziąć udział w Plebiscycie! 

Link do konkursu https://www.nowytydzien.pl/gospodynie-najlepsze-w-gminie-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich/

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2020 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

 W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosić będzie: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie-Stacja.

 

Czytaj więcej ...

Samorząd Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie im. Ryszarda Kapuścińskiego serdecznie zapraszają na oficjalne uroczyste otwarcie obiektu Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, które odbędzie się 24 stycznia 2020 roku o godz. 13.30.

Zadanie zostało zrealziowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne

BENEFICJENT: Gmina Rejowiec Fabryczny

TYTUŁ: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie gmina Rejowiec Fabryczny

OKRES REALIZACJI: od  24-06-2016 do 30-09-2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 481 201,57 zł

WKŁAD WŁASNY GMINY REJOWIEC FABRYCZNY: 533 077,68 zł

DOFINANSOWANIE Z UE: 1 948 123,89 zł

UMOWA O DOFINANSOWANIE: RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16

PROJEKTANT: Pracownia Projektowa Megam Janusz Malinowski

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Usługowo- handlowe „STOLMUR” Zamość