Niedziela, 29 maja 2022     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 informuje o naborze wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w terminie od 1 do 18 lipca 2022 r. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej LGD nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2022r, poz. 559, z późn. zm. / zwołuje XXXV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 20 maja 2022r. o godz. 8,30 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie (działki nr 240/32, 240/33, 240/34). Działki niezabudowane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.

Czytaj więcej ...

 

Komunikat pszczoly Komunikat pszczoly

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1437/8). Działka przeznaczona dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług. Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie Podstrefy Rejowiec Fabryczny.

 

Czytaj więcej ...

 

wielkanoc2022

 

logo logo

 

Gmina Rejowiec Fabryczny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

 Ulotka informacyjna PL 17031 Ulotka informacyjna PL 17031 Ulotka informacyjna PL 17032 Ulotka informacyjna PL 17032  

Ulotka informacyjna EN

Ulotka informacyjna PL

Ulotka informacyjna UA

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1372, z późn. zm. / zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 25 marca 2022r. o godz. 10 00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 Agro Market24 informacja1 Agro Market24 informacja1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli zbywanego udziału, na sprzedaż 1/2 części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1091).

 

Czytaj więcej ...

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kanie - Stacja (działka nr 316/15, 316/17 i 316/18). Działki położone są na osiedlu domków jednorodzinnych.

 

Czytaj więcej ...

 Udany START 931 Udany START 931 Udany START 932 Udany START 932 Udany START 933 Udany START 933

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2021r, poz. 1372, z późn. zm. / zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 24 lutego 2022r. o godz. 10 00 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Informujemy o projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z ZUS i CIOP.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości, iż wyniki konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie zamieszone są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rejowiec Fabryczny w zakładce „ Ogłoszenia”, znak dokumentu Zarządzenie NR. 70 z dnia 15.12.2021 w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłow.

 

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2022 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego.

 W 2022 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosić będzie:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego".

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 8 lutego 2022 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: www.ug.rejowiec.pl lub http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.
O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz stopień pilności.
Wykonawcy będą realizować odbiory/demontaże do końca czerwca br.

 

Do pobrania

1. Zgłoszenie lokalizacji

2. Oświadczenie

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości wyniki konkursu na udzielenie dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w 2022 roku.

Czytaj więcej...

   OKDROW421042022 gminy1 OKDROW421042022 gminy1  OKDROW421042022 gminy2 OKDROW421042022 gminy2 

harmonogram1 harmonogram1