Czwartek, 13 maja 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

rolny 2 rolny 2

 sercejpeg sercejpeg

 OGOSZENIE1 OGOSZENIE1

 rodki ochrony osobistej1 rodki ochrony osobistej1

 

plakat2

 

LODR11 LODR11

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, tel. 82 5664545 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru zamieszczone są poniżej lub na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

 

Druki dokumentów:

1. Zgłoszenie lokalizacji

2. Oświadczenie o braku sprzeciwu - w przypadku demontażu eternitu z dachu

3. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem - w przypadku odbioru eternitu z ziemi

4. Oświadczenie o przekwalifikowaniu zgłoszenia z dachu na ziemię

 

 

BANER 600x400 4 nabr BANER 600x400 4 nabr

 

W związku ze zbliżającym się sezonem letnim oraz prowadzeniem działalności w zakresie produkcji pierwotnej poniżej znajdują się wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnyh zatrudniających cudzoziemcw przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV- 2.

 

Wytyczne

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XVII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  29 maja 2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w konkursie na najpięniejszy kwaitowy ogród.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

gminna komisja

Przypominamy rolnikom, sadownikom, ogrodnikom!

- o używaniu środków ochrony roślin dopuszczanych do obrotu  i stosowania,

- przestrzegania dokładnie warunków podanych na etykiecie,

- wykonywaniu oprysku wieczorem lub nocą, po ustaniu  lotów pszczół,

- zachowaniu minimalnych odległości od pasiek.

Jednocześnie informujemy, że jeśli ktoś posiada pasiekę na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny a nie jest ona wskazana na mapie, może taką informację przekazać gminie w celu jej umieszczenia.

 

mapa ule mapa ule

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaz nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wólka Kańska-Kolonia.

 

Czytaj więcej...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie - Stacja.

 

Czytaj wiecej ...

 

Informacja Wójta Gmny Rejowiec Fabryczny w sprawie otwarcia punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

 

Godziny wypożyczeń książek w  Bibliotekach  Publicznych  Gminy Rejowiec Fabryczny w nowym reżimie sanitarnym

 

Biblioteka Publiczna w Lisznie

 

Poniedziałek – czwartek  od godz. 800 do godz. 1300

Piątek – od  godz. 800 do godz. 1600

Czytelnicy nie mający możliwości rezerwacji telefonicznej, mogą dokonywać zwrotów i wypożyczeń w każdy piątek od godziny 8.00 – 16.00

 

Biblioteka Publiczna w Pawłowie

 

Poniedziałek – czwartek  od godz. 800 do godz. 1300

Piątek – od  godz. 1000 do godz. 1800

Czytelnicy nie mający możliwości rezerwacji telefonicznej, mogą dokonywać zwrotów i wypożyczeń w każdy piątek od godziny 10. 00 – 18.00

 

czytelnik czytelnik czytelnik 2 czytelnik 2

 

plan awaryjny

 

plan awaryjny

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2019r, poz. 506, ze zm. / zwołuje nadzwyczajną XVI  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  29 kwietnia 2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

Porządek obrad do pobrania tutaj.

 InformacjaUnsaved 3080819538121292801 InformacjaUnsaved 3080819538121292801