Czwartek, 13 maja 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 Zarzdzenie czas pracy1 Zarzdzenie czas pracy1

 

informacja akcyza

 

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

 

List do rolnikw i sadownikw1 List do rolnikw i sadownikw1Plakat pszczoly 420x594 druk1 Plakat pszczoly 420x594 druk1

 

plakat1

 INFORMACJA DLA MIESZKACW1 INFORMACJA DLA MIESZKACW1

 

CPI na stron

 

okadka

 Gmina Rejowiec Fabryczny informuję, że od 1 kwietnia własciiele nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej mogą składać deklarcje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej kompostowania. 

 DEKLARACJE NA ODPADY1 DEKLARACJE NA ODPADY1

Informacja o odpadach komunalnych

 

Deklaracja odpady- kompostowanie

 

Deklaracja odpady kompostowanie- przykładowo uzupełniona

 

Deklaracja odpady - kompostowanie w formacie edytowalnym - docx

 

 

 

Zarzdzenie Wjta 16.2020

 

komunikat1

 

Komunikat!

Od dnia 16 do 27 marca punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w formie bezpośredniej zostają zawieszone.

W tym okresie uruchomiony będzie adres e-mail, na który mogą zgłosić państwo potrzebę skorzystania z wyżej wymienionej pomocy na odległość w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-meil wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztó odpłatnej pomocy prawnej.

Wzór wnios wraz z oświadczeniem do pobrania na stronie powiatu chełmskiego
w zakładce nieodpłatna pomoc prawna www.powiatchelmski.pl

Adres e-mail na który należy przesłać wniosek: npp.powiatchelmski@gmail.com

 

Wniosek do pobrania

 

Informacja koronawirus1

 

Infor korona1

 

W związku z dynamiczną sytuacją i podjętymi na szczeblu rządowym decyzjami, informuję, że szkoły w Gminie Rejowiec Fabryczny będą w dniach 12-13 marca (czwartek, piątek) pracowały w systemie awaryjnym - to jest nie będzie zajęć lekcyjnych, jednak dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dla których Rodzic nie zdąży zapewnić opieki, będzie sprawowana opieka nauczycieli. W związku z niewiadomą co do ilości dzieci, nie będą w tych dniach czynne stołówki ani świadczone wyżywienie.

Od 16 marca do 25 marca zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej praca przedszkoli i szkół zostaje zawieszona i dzieci nie będą uczęszczały do tych placówek. Ministerstwo apeluje jednocześnie, aby w czasie gdy nie będzie zajęć lekcyjnych dopilnować by dzieci, młodzież nie organizowała w tym czasie masowych spotkań, zabaw itp.

Jednocześnie informuję, że przyjęta przez Sejm specjalna specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni na opiekę nad dziećmi do lat 8. Nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Wystarczy oświadczenie, które znajduje się na stronie ministerstwa Zdrowia (druk ZUS Z-15 A). Zasiłek opiekuńczy należy się mamie lub tacie. Będzie wypłacany jednak tylko jednej osobie i będzie wypłacany z budżetu państwa. Takie oświadczenia będzie można przedkładać swoim pracodawcom gdy nie będzie możliwości świadczyć osobiście opieki nad dzieckiem do 8 roku życia.

Plakat1a

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że unieważnia drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłów

 

Czytaj więcej ....

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Wólka Kańska - Kolonia.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie - Stacja, działki nr 316/51 i 316/52.

 

Czytaj więcej ...

 

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne1 Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne1

 

wylaczenie pawlow