Środa, 29 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogólnokrajowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Składać wnioski mogą właściciele nieruchomości położonych na terenie województwa lubelskiego.

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie  tutaj

 

1 plakat targi pracy 28.09.2018 1 plakat targi pracy 28.09.2018

Tablica do zamieszczenia Agata1 Tablica do zamieszczenia Agata1 

Przebudowa drogi gminnej Toruń - Gołąb (Nikodemówka) zrealizowana została przez konsorcjum firm:
B.G CONSTRUCTION Sp. z o.o  "Lider" z siedzibą Wólka Tarnowska 55 , 22-150 Wierzbica ,
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bernarda Kaleta "Partner" z siedzibą Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica ,
Usługi Transportowe Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c Niedźwiedzcy "Partner" z siedzibą Kulczyn 14A, 22-235 Hańsk
Zakres prac obejmował :
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- zjazdy indywidualne
- zjazdy publiczne
- poszerzenie drogi oraz mijanki
- przebudowa drogi tłuczniowej i mijanki
-oznakowanie pionowe
-oznakowanie poziome
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- roboty wykończeniowe
- przebudowa skrzyżowania i włączenie do drogi powiatowej
- inne roboty
- inspektor nadzoru
Zadanie dofinansowane zostało w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

ZIEMIA WOLNOCI1

ŻNIWA ZAKOŃCZONE, PLONY ZEBRANE, PRZYSZEDŁ CZAS NA ŚWIĘTOWANIE.

W dniu 02 września 2018 roku w sołectwie Wólka Kańska, gm. Rejowiec Fabryczny odbyły się dożynki gminno-parafialne. Tradycyjnie uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą świętą poprzedzoną korowodem, który przeszedł spod kaplicy MB w Wólce Kańskiej na plac przed świetlicą wiejską gdzie odprawiona została msza. Mszę świętą  celebrowali : Ks. Roman Knyś – Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem oraz  Ks. Kanonik Wiktor Łopuch -  Proboszcz Parafii pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Pawłowie.  Kazanie wygłosił ks. Roman Knyś .

Podczas ofiarowania delegacje z poszczególnych sołectw zaprezentowały wieńce dożynkowe wykonane z tegorocznych zbóż przystrojone pięknymi kolorowymi kwiatami , dorodnymi owocami i warzywami.

Po zakończonej mszy świętej Starostowie Dożynek oraz Włodarze Gminy częstowali chlebem uczestniczących w uroczystościach dożynkowych.

Starostami dożynek byli: Pani Olga Fijałkowska zam. Stacja –Kanie oraz Pan Andrzej Dzirba zam. Wólka Kańska –Kolonia. Starosta dożynek( kawaler) prowadzi własne gospodarstwo rolne o pow. 50 ha. Gospodarstwo nastawione na produkcję zbóż i roślin strączkowych. Pan Andrzej jest również hodowcą koni zimnokrwistych, jeden z koni ma tytuł v-ce championa Polski ogierów rasy Arden oraz championa koni zimnokrwistych województwa lubelskiego. Starosta jest radnym Rady Powiatu Chełmskiego, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa oraz delegatem do Lubelskiej Izby Rolniczej.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny o I przetargu ustnym na sprzedaż działki Nr 194 w Kaniem

Ogłoszenie I przetarg

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XLIII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 14 września 2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

Czytaj więcej ...

 

plakat1

plakat21

Dożynki Gminno-Parafialne odbędą się 2 września 2018 roku w Wólce Kańskiej. W czasie uroczystości rozstrzygnięte zostaną trzy konkursy: wieniec dożynkowy, wypiek z ciasta kruchego, chleb tradycyjny. Poniżej do pobrania regulaminy konkursu wraz z kartami zgłoszeniowymi

Regulamin Konkursu na Tradycyjny Wieniec Dożynkowy

Regulamin Konkursu na wypiek kruchy

Regulamin Konkursu na Chleb

Obwieszczenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rejowcu Fabrycznym w wyborach do Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Obwieszczenie

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że w związku z pracami związanymi z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie miejscowości Liszno, Liszno-Kolonia, Leszczanka dnia 13.08.2018 r.

 Siedemnasty Jarmark Pawłowski- Ginące Zawody odbył się w dniu 5 sierpnia 2018r. na Rynku w Pawłowie . Przy pięknej pogodzie spotkali się miłośnicy rękodzieła ludowego ,w tym roku udział wzięło 156 twórców ludowych z terenu wschodniej Polski reprezentujących zawody niegdyś spotykane na polskiej wsi.

 

kolektor2 kolektor2 

 2 sierpnia 2018 roku Wójt Gminy Rejowiec fabryczny podpisął umowę o dofinansowanie projektu "Kolektory słoneczne dla ciepłej wody użytkowej w Gminie Rejowiec Fabryczny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego (czystości powietrza) na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zamontowane zostaną kolektory słoneczne w 401 gospodarstwach domowych. Projekt przewiduje takze wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całkowita wartośc projektu wynosi 4 047 730,99 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3 161 796,15 zł.

 

 

 

W czerwcu zakończono realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi i ciągu pieszego w m. Kanie gm. Rejowiec Fabryczny" zrealizowaną w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm : B.G CONSTRUCTION  Sp. z o.o z siedzibą Wólka Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica
i Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c Niedżwiedzcy z siedzibą Kulczyn 14A , 22-235 Hańsk
Operacja ma na celu skrócenie czasu dojazdu i dojścia do obiektów użyteczności publicznej.
Zakres robót obejmował : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, chodniki, zjazdy indywidualne, przebudowa nawierzchni, krawężniki uliczne 15x30 cm, oznakowanie pionowe,
znaki poziome, roboty wykończeniowe, założenie rury osłonowej, projekt budowlany, inspektor nadzoru, inwentaryzacja powykonawcza.
Całkowita wartość robót wynosi 235 457,52 zł

 

IMGP0034 Kopia IMGP0034 Kopia

Jarmark1 Jarmark1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 187, z późn.zm. / zwołuje XLII sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 10 sierpnia   2018r. o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

Porządek obrad

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2018 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego.

 

 

Jarmark Pawlowski Ginace Zawody

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich:

 

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń na obszarach wymienionych w obszarach wymienionych w części II załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarem objętym ograniczeniami” – tj. na terenie powiatu chełmskiego w następujących gminach:

BIAŁOPOLE, DUBIENKA, LEŚNIOWICE, WOJSŁAWICE, ŻMUDŹ, SIEDLISZCZE, REJOWIEC, REJOWIEC FABRYCZNY GMINA I REJOWIEC FABRYCZNY MIASTO, południowa CZĘŚĆ GMINY WIEJSKIEJ CHEŁM