Piątek, 5 czerwca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 tulipany tulipany

Dnia 2 marca odbyły się zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaniem i Wólce Kańskiej. W zebraniu uczestniczył p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie mł. bryg. mgr inż. Artur Rutkowski, Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzisław Krupa, Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny Mirosław Maziarz, Wicestarosta Chełmski Jerzy Kwiatkowski Komendant Gminny OSP Tadeusz Kwiatek oraz Emilia Ciechomska Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Gmina Rejowiec Fabryczny informuje, że w związku z planowanymi ćwiczeniami wojskowymi w dniach 08-18 marca 2019 roku na terenie powiatu chełmskiego mogą przemieszczać się kolumny kołowych transporterów opancerzonych. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter szkoleniowy i nie są to działania bojowe.

 plan seniora 31 plan seniora 31

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2019 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

 

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

W 2019 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia 2019 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,

  • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 kwietnia - 31 maja 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza IV przetarg na sprzedaż działek Działka nr 92 obręb Kanie   Działak 1083 obręb Pawłów

 

 

Wójt Gminy w Rejowcu Fabrycznym informuje, iż w wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysów w okresie od 13 stycznia do 24 lutego 2019 roku.

 

plakat TP 1

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości wyniki konkursu na udzielenie dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w 2019 roku

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 994, z późn.zm. / zwołuje IV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 19 lutego 2019r.  o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 OGOSZENIE 21 OGOSZENIE 21

 aerobik1 aerobik1

 

W dziale Referat Podatkowy i poniżej zamieszczone zostały najnowsze informacje i formularze w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 

 

 plakat rejowiec 2019 01 plakat rejowiec 2019 01

 

informacja senior 1 informacja senior 1

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmianie forma i terminy składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R za rok 2018 r., terminy zwrotów nadpłat z zeznań rocznych, sposób składania zeznań rocznych.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej informacji wiadmość o drugim przetargu na sprzdaż nieruchomości położonych w miejscowości Kanie-Stacja

 

Ogłoszenia o przetargu  

 Rekrutacja na szkolenie1 Rekrutacja na szkolenie1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13, w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.