Czwartek, 13 maja 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713,z późn.zm. / zwołuje  XXIV  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  15 lutego   2021r.  o godz. 110 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

 

 

 

nsp 250x250px nsp 250x250px

 

BANER 600x400 4 nabr BANER 600x400 4 nabr

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

 

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru dostępne ponizej lub można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

 

Druki dokumentów:

1. Zgłoszenie lokalizacji (zał. nr 1)

2. Oświadczenie - brak sprzeciwu (zał. nr 1a)

3. Oswiadczenie - demontaż zgodnie z przepisami (zał. nr 2a)

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2021 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosić będzie:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

W 2021 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wraz z fakturami VAT lub ich kopiami dokumentującymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, instrukcja obliczania średniej liczby bydła dla producentów bydła oraz inne dokumenty dostępne są w zakładce Wydział Finansowy.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny - Gminny Komisarz Spisowy w Rejowcu Fabrycznym ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

 

Plakat nabor

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych trwa od dnia 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

 

Do pobrania :

1. Pełna treść ogłoszenia .

2. Formularz zgłoszeniowy.

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1465/1). Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona dla potrzeb przemysłu, składów, budownictwa i usług, położona na terenie Podstrefy Rejowiec Fabryczny.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Pawłów, Liszno i Krasne.

 

Czytaj więcej ...

PUNKTY SZCZEPIEŃ NA COVID-19

 

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej J. Dynarek, A. Jeleń, J. Kargul, U. Szyszkowska, P. Szyszkowski ESKULAP s.c., Rejowiec Fabryczny ul. Chełmska 99, tel. 82 566 31 80

GMINA SIEDLISZCZE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SALUS U. Gomółka, I. Sado" Spółka Jawna, Siedliszcze ul. Aleksandra Bałasza 9, tel. 82 569 22 66

GMINA TRAWNIKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trawnikach, Trawniki 630, tel. 81 585 60 20

GMINA WIERZBICA

NZOZ EURO - MED ROBERT MAJCHER, ARTUR MAJCHER, ZOFIA MAJCHER SPÓŁKA JAWNA, Wierzbica – Osiedle ul. Chełmska 14, mobilny punkt szczepień tel. 82 5693290,

MIASTO CHEŁM

Poradnia Stomatologiczna Smile Institute w Chełmie, Chełm, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 11 – mobilny punkt szczepień, tel. 81 511 21 51

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Punkt szczepień, Chełm, ul. Szpitalna 53 B – mobilny punkt szczepień, tel. 82 562 32 11 lub 82 562 31 95.

Same Dobre Apteki PHARM Sp. z.o.o. Punkt szczepień, Chełm, ul. Szpitalna 47 – mobilny punkt szczepień, tel. 82 569 90 13

Poradnia Lekarska "MEDICUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Chełm, ul. Szymanowskiego 9, tel. 82 563 92 22

NZOZ "SURMED" Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, Renata Kot-Surma, Mirosława Starczewska, Punkt szczepień, Chełm, Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 41 C – mobilny punkt szczepień, tel. 82 562 04 00

PROF-MED Sp. z o.o. Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Chełm, ul. Trubakowska 4 – mobilny punkt szczepień, tel. 82 565 62 97, 661 785 342

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Punkt szczepień dla dzieci, Chełm, ul Wołyńska 11, tel. 82 563 00 79

8. Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Punkt szczepień dla dorosłych, Chełm, ul. Połaniecka 11 – mobilny punkt szczepień, tel. 82 563 05 19.

TELEFONICZNY PUNKT ZGŁOSZEŃ POTRZEB TRANSPORTOWYCH

GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

Telefoniczna infolinia

Koordynator gminny – telefon 82 5444238 w godz. 7.30-15.30, 503109743 – całą dobę

 

 

Informacje o Konkursie nr 5 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów wiejskich znajduja się na stronie: http://lubelskie.ksow.pl/mias

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/39).

 

Czytaj więcej ...

 

Informacja zmiana rachunkw bankowych1 Informacja zmiana rachunkw bankowych1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działki nr 316/26 i 316/27) oraz miejscowości Kanie (działka nr 92).

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713,z późn.zm. / zwołuje  XXIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  29 grudnia  2020r.  o godz. 100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

 

 

zarzadzenie 2412201 zarzadzenie 2412201

 

Szanowni Państwo,

w związku z przyjętym harmonogramem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 serdecznie zapraszamy na konsultacje projektu całego dokumentu wraz z jego załącznikami. Dokument składa się z części analityczno-diagnostycznej oraz strategicznej, w której zostały wyznaczone misja, wizja oraz cele rozwojowe oraz dwóch załączników: załącznik nr 1: dane diagnostyczne oraz załącznik nr 2: indykatywny wykaz zadań/projektów do realizacji w ramach niniejszej strategii (załącznik nr 2) dla obszaru Powiatu Chełmskiego.

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z pandemią COVID-19, wybraliśmy formę konsultacji, która umożliwia jak najszerszy udział społeczności lokalnej i wszystkich grup społecznych. Ponadto zapewnia partycypacyjny charakter całego procesu pomimo nietypowej sytuacji oraz uzyskania Państwa opinii i uwag, jakże cennych na każdym etapie przygotowania ww. dokumentu.

 

Uwagi i propozycje zmian można zgłaszać za pośrednictwem przygotowanych formularzy.

 

Termin konsultacji: 7-21 grudnia 2020 r.

Wypełnione formularze zgłoszonych uwag i karty projektów prosimy o odesłanie na adres: tomasz.soroka@powiatchelmski.pl

Zachęcamy do zapoznania się materiałami i aktywnego udziału w całym procesie.

 

Załączniki:

1. Formularz zgłaszania uwag

2. Formularz zgłaszania uwag załącznik Nr 1

3. Formularz zgłaszania uwag załącznik Nr 2

4. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego

5. Załącznik nr 1 do Strategii

6. Załącznik nr 2 do Strategii

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713,z późn.zm. / zwołuje  XXII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  8 grudnia  2020r.  o godz100 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/28 i 316/29).

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Kanie-Stacja (działka nr 316/39).

 

Czytaj więcej ...

 

W związku ze zmianą siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 4 grudnia 2020r.

biuro będzie nieczynne.

 

 Od dnia 7 grudnia 2020 r. interesantów zapraszamy
do nowej siedziby pod adresem Krasne 31 (Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Krasnem).

Dotychczasowe numery telefonów, faksu i adres
e-mail pozostają bez zmian. Jedynie w związku z czynnościami technicznymi dotyczącymi zmiany siedziby w dniach od 01.12.2020r. do 04.12.2020r. nastąpi przerwa w realizacji usług drogą telefoniczną i internetową.

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

1.       mailem na adres RolnyLublin@stat.gov.pl – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,

2.       SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.