Czwartek, 13 maja 2021     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

Plakat II Wojewdzkie wito Miodu krzywe Plakat II Wojewdzkie wito Miodu krzywe

 

120113744 1054624438308811 3764014461486496729 o 120113744 1054624438308811 3764014461486496729 o

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje po publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Pawłów (działka nr 1203/5).

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XIX  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  28 sierpnia  2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej ...

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje wykaz nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Kanie - Stacja (działka nr 316/47 i 316/48).

Czytaj więcej...

 granainstrumentach1 granainstrumentach1

 Plakat COVID 191 Plakat COVID 191

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego na 2020 rok oraz o stawce zwrotu podatku akcyzowego

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosić będzie:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Zrób to ze mną mamo- tato. Nadaj drugie życie odpadom".

Regulamin konkursu do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

 107475273 3014216628699795 8841873969603826210 o 107475273 3014216628699795 8841873969603826210 o

 

Bazy teleadresowe  istniejącej infrastruktury podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

 

1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie woj. lubelskiego

2. Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Ogoszenie

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kanie - Stacja (dz. nr 316/36, 316/40, 316/46,316/45, 316/44, 316/50). Działki położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

 

Ogłoszenie

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2020r, poz. 713 / zwołuje  XVIII  sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu  30 czerwca 2020r.  o godz.90 w Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie ul. Lubelska 23 a.

 

Czytaj więcej...

 O G O S Z E N I E rada programowa1 O G O S Z E N I E rada programowa1

Formularz zgłoszenia

Wniosek

Klauzula RODO

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny – Gminny Komisarz Spisowy w Rejowcu Fabrycznym ogłasza w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r., który odbędzie się w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny,

3) cieszyć się nieposzlakowana opinią,

4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto kandydat, powinien:

- ze względu na specyfikację pracy być sprawny fizyczne,

- posiadać zdolności interpersonalne,

- posiadać zdolność obsługi komputera oraz innych urządzeń mobilnych,

- posiadać podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe;

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej.

 

Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Szkolenia odbędą się w dniach od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Podczas szkolenia i egzaminu kandydaci na rachmistrzów terenowych posługują się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (szkolenie i egzamin realizowany będzie za pomocą aplikacji e/m – learning). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

Kandydaci mogą składać zgłoszenia od dnia 15 czerwca do dnia 8 lipca 2020 r. w siedzibie Gminnego Biura Spisowego, mieszczącego się w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, pokój nr 7.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (082)-566-45-45.

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Gminny Komisarz Spisowy

Zdzisław Krupa

 

Do pobrania:

Zgłoszenie

Oświadczenie kandydata na rachmistrza

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

WZR plakat rachmistrz 3 wersje 3 WZR plakat rachmistrz 3 wersje 3

 

 

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny  informuje rolników z terenu gminy o punktach zbierania odpadów, powstających w wyniku prowadzenia działalności rolniczej m.in. folie po sianokiszonce, worki foliowe po nawozie i pelecie, worki typu Big-Bag:

PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 - folie po sianokiszonce, folie po belotach białe i zielone, worki foliowe po nawozie i pelecie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera sznurków, folii czarnej i czarno-białej, siatek po belach i folii tunelowej).

Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej, worki po nawozach.

Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 667955016 (transport we własnym zakresie)- opony rolnicze.

 

dni pola plakat www 

 

 OGOSZENIE1 OGOSZENIE1

 

03062020 Projekt Rolnictwo dla k - galeria zdjęć 03062020 Projekt Rolnictwo dla k - galeria zdjęć 03062020 Projekt Rolnictwo dla k - galeria zdjęć 03062020 Projekt Rolnictwo dla k - galeria zdjęć 03062020 Projekt Rolnictwo dla k - galeria zdjęć 03062020 Projekt Rolnictwo dla k - galeria zdjęć