Środa, 29 stycznia 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

 

plakat TP 1

 

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do wiadomości wyniki konkursu na udzielenie dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w 2019 roku

 

Czytaj więcej ...

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 994, z późn.zm. / zwołuje IV sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 19 lutego 2019r.  o godzinie 9 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 OGOSZENIE 21 OGOSZENIE 21

 aerobik1 aerobik1

 

W dziale Referat Podatkowy i poniżej zamieszczone zostały najnowsze informacje i formularze w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 

 

 plakat rejowiec 2019 01 plakat rejowiec 2019 01

 

informacja senior 1 informacja senior 1

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych uległy zmianie forma i terminy składania informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R za rok 2018 r., terminy zwrotów nadpłat z zeznań rocznych, sposób składania zeznań rocznych.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny podaje do publicznej informacji wiadmość o drugim przetargu na sprzdaż nieruchomości położonych w miejscowości Kanie-Stacja

 

Ogłoszenia o przetargu  

 Rekrutacja na szkolenie1 Rekrutacja na szkolenie1

 

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny działając na podstawie art. 13, w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450, z późn.zm. ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 roku - w formie wspierania - niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art.3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny w sprawie wyborów sołtysów i rad soleckich na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zarządzenie

 Zapisy na kolektory soneczne1 Zapisy na kolektory soneczne1

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 994, z późn.zm. / zwołuje III sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 28 grudnia  2018r.  o godzinie 10 00 w świetlicy w Kaniem.

 

Czytaj więcej ...

 ogoszenie terminskadania owiadcze1 ogoszenie terminskadania owiadcze1  Oświadczenie do pobrania

 zarzdzenie zarzdzenie

 og. K. Tybur1 og. K. Tybur1

 Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza mieszkacw na spotkanie info1 Gmina Rejowiec Fabryczny zaprasza mieszkacw na spotkanie info1