Piątek, 25 maja 2018     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

portal mapowy

Regioset

 

 

Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2008 r. Szczegóły do pobrania tutaj.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w Gminie Rejowiec Fabryczny.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i wykonanie 42 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rejowiec Fabryczny.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza do uczestnictwa w lokalnej grupie działania PROMENADA. Zaproszenie do pobrania tutaj.

W związku z przystąpieniem Gminy Rejowiec Fabryczny do realizacji Programu Integracji Społecznej Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania uwag do Strategii. Więcej szczegółów tutaj.

W dniu 6.03.2008 r. w sali konferencyjnej UMG Rejowiec Fabryczny odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Zaproszenie do pobrania tutaj.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań w 2008 r. w zakresie:
1. Upowszeniania kultury i sztuki
2. Kultury fizycznej i sportu
3. Przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym
Pełny tekst ogłoszenia do pobrania.

W dniu 25 stycznia 2008 w sali konferencyjnej UMiG Rejowiec Fabryczny odbędzie się XVI sesja Rady Gminy. Szczegóły i zaproszenie do pobrania.

W dniu 28 grudnia 2007 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy. Szczegóły i zaproszenie do pobrania.

Wójt Gminy informuje mieszkańców Gminy Rejowiec Fabryczny, iż jest możliwość ubiegania się przez uprawnionych niepełnosprawnych rolników o refundację do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Refundacja dotyczy także niepełnosprawnych domowników. Składki będą refundowane ze środków PEFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zbadanie liczby osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi i opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie jest całkowicie dobrowolne i nie powoduje żadnych skutków finansowych bądź prawnych. Informacji w w/w sprawie udziela pracownik Urzędu Gminy w Rejowcu Fabrycznym pokój Nr 3. Ankieta do pobrania.

W dziale Przetargi dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi rolniczej Kolonia Wólka Kańska - Kanie.

W dziale Przetargi dodano informację o zaproszeniu do składania ofert na dostawę oleju opałowego do obiektów oświatowych.

Najnowsze informacje n.t. rozpoczętej aktualizacji dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Rejowiec Fabryczny" można znaleźć tutaj.

W dziale Imprezy dodano informację o podsumowaniu imprezy Jarmark Pawłowski - Ginące Zawody.

Rada Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2008-20012. Pobierz ogłoszenie, Pobierz druk zgłoszenia

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o zamówieniu na 40 sztuk przydomowych oczyszczalni scieków.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu.

W dziale Przetargi dodano ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu.

W dziale Przetargi dodano dwa zaproszenia do składania ofert na dostawę węgla i oleju opałowego do obiektów na terenie gminy.

Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza przetarg na zakup autobusu. Szczegóły i Specyfikacja Warunków Zamówienia do pobrania tutaj