Wtorek, 2 czerwca 2020     Kontrast:

ikona email ikona telefon logo bip

English Polish Russian Ukrainian

 

Regioset

 

Transmisja sesji Rady Gminy

solary rejowiec 

PORTAL SOLARY-REJOWIECFABRYCZNY

 

 BUSINESS GMINA

 

 Monitor polski

Dziennik Ustaw

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Gminny Portal Mapowy

harmonogram odbioru odpadów 

logo mikroporady  

 

budzet obywatelski

 

 

neuvoo 1

Wyszukiwarka ofert pracy

 

folderrejowiec20171

 Folder Gmina Rejowiec Fabryczny 2018

 

GlosPawlowa

pomoc prawna logo

Bezpłatna pomoc prawna

 

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XLI sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 23 kwietnia 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny

Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kanie, oznaczonych nr działek 240/12 obszaru 0,2000 ha oraz nr 240/13 obszaru 0,2048 ha wchodzących do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

II przetarg dot. działki nr 240/12

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza drugi przetarg, ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Pawłów, oznaczonej nr 457 obszaru 52,50 ha wchodzącej do Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Rejowiec Fabryczny.

II przetarg dot. działki nr 457

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłów, oznaczonej nr 1437 obszaru 24,0725 ha

Rokowania po przetargu dot. działki nr 1437

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu Fabrycznym organizuje na terenie Zespołu Szkół w Lisznie i Pawłowie Konkurs Plastyczny poświęcony tematyce uzależnień (alkoholizm, narkomania). Konkurs przeznaczony jest do realizacji w klasach gimnazjalnych I-III. Termin realizacji: 01-04-2010 r. - 31-05-2010 r. Poniżej do pobrania regulamin konkursu.

>> Regulamin konkursu.

Kurs Kulinarny - zdjęcie potraw Kurs Kulinarny - zdjęcie potraw18 marca 2010r. w pomieszczeniach świetlicy w Kanie - Stacja, rozpoczął się kurs kulinarny. Pomysł zrodził się na jednym ze spotkań Grupy Odnowy Miejscowości Kanie - Stacja. Pomysł ten miał doprowadzić do pełnej integracji środowiska lokalnego.

Kurs kulinarny

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o zakończonych przetargach na nieruchomości.

Zakończone przetargi

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XL sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 31 marca 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy

Działając na podstawie § 20 ust 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 29 marca 2010 r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, ze przetarg na nieruchomość oznaczoną numerem działki 457 o pow. 52,50 ha. położoną w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 9 marca 2010 r.

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, że przetarg na nieruchomość oznaczoną numerem działki 1437 o pow. 24,0725 ha. położoną w miejscowości Pawłów gm. Rejowiec Fabryczny nie doszedł do skutku. Wyznaczone wadium nie zostało wpłacone w wyznaczonym terminie tj . do dnia 8 marca 2010 r.

Kongres KongresNa zaproszenie Wicewojewody Lubelskiej Pani Henryki Strojnowskiej, w dniu 6 marca 2010r. w lubelskim Teatrze im. H. Ch. Andersena, delegacja pań i panów z Gminy Rejowiec Fabryczny - członkowie Grup Odnowy Miejscowości w osobach Magdalena Sągała (Kanie - Stacja), Zuzanna Kądziela (Wólka Kańska), Ryszard Różański(Kanie) uczestniczyli w I Kongresie Kobiet Lubelszczyzny.

Kongres Kobiet Lubelszczyzny

Dzień Kobiet w GOKu w Pawłowie Dzień Kobiet w GOKu w PawłowieSłoneczne popołudnie, 7 marca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie - nikt nie pamięta takiego niecodziennego wydarzenia kulturalnego i tak dużego zainteresowania. Z rożnych stron nadchodzili ludzie, na parking wjeżdżały kolejne samochody.

Wieczór Poetycki

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Rejowiec Fabryczny w 2010r.

Treść zarządzenia Nr 6 / 10

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny informuje, ze w dniach od 5 marca 2010 r. do 24 marca 2010 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rejowiec Fabryczny przy ulicy Lubelskiej 16, wywieszono wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec Fabryczny. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 82-5664545

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Pawłowie

Zaproszenie na Dzień Kobiet 2010 r. Zaproszenie na Dzień Kobiet 2010 r.Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny zaprasza na Wieczór Poetycki z Piosenkami z okazji Święta Kobiet.

Zaproszenie na wieczór poetycki

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny ogłasza Pierwszy przetarg ustny - nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanych wchodzacych do Gminnego Zasobu Nieruchomosci

I przetarg ustny dot. Gminnego Zasobu Nieruchomości 18.02.2010 r.

Inicjatywa ta od dawna oczekiwana i szeroko poparta przez środowisko emerytów i rencistów w miejscowości Kanie - Stacja została zrealizowana dzięki pomocy udzielonej przez Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny oraz Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chełmie. W dniu 14 lutego 2010 r. zostało utworzone Koło Rencistów i Emerytów miejscowości Kanie - Stacja. Na podstawie Statutu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w trakcie przeprowadzonego jawnego głosowania wybrano Zarząd Koła.
Przewodniczącą Koła została wybrana Pani Lilianna Czerniak
Do Zarządu Koła wybrani zostali :
Pani Grażyna Miszczuk - Z-ca Przewodniczącej
Pani Krystyna Chojda - Skarbnik
Pani Stanisława Kozieł - członek
Pani Bronisława Kosmowska - członek

Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec Fabryczny zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy /Dz.U. z 2001 r. Nr 1542, poz. 1591, z późn. zm./ zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Rejowiec Fabryczny w dniu 19 lutego 2010 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Rejowiec Fabryczny.

Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży organizuje "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w województwie lubelskim.

Szczegóły konkursu w ramach programu Równać Szanse 2010